TỈNH UỶ THÁI NGUYÊN

BÁO THÁI NGUYÊN

* * *

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 01 năm 2015

 

BẢNG GIÁ TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG CÁO
TRÊN BÁO THÁI NGUYÊN

(Áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015)

 

* Báo Thái Nguyên thời sự: Thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy - khổ 38cm x 54cm.

 * Thái Nguyên Chủ nhật - khổ 26,5cm x 37cm.

 * Báo Thái Nguyên Hằng tháng - khổ 20cm x 29cm

 

BÁO THỜI SỰ: Khổ 38 x 54 cm

Diện tích

(Ngang cm x Dọc cm)

Chữ

Đen trắng

(kỳ báo)

4 mầu

 (kỳ báo)

5 x10

10 x 5

 

300.000đ

 

9 x 12

12 x 9

 

500.000đ

 

12 x 15

15 x 12

 

1.000.000đ

 

1/8 trang báo (21 x 15 )

15 x 21

 

2.000.000đ

 

1/4 trang báo  tương đương (A4)

19 x 27

 

4.000.000đ

10.000.000đ

1/2 trang báo tương đương (A3)

 

 

10.000.000đ

15.000.000đ

Cả trang

 

 

15.000.000đ

25.000.000đ

Mời thầu, đấu giá, mời chào hàng cạnh tranh...

 

 

1.000.000đ

 

Thành lập DN, giải thể DN…

 

 

500.000đ

 

Tuyển lao động

9 x 12

Dưới 200

Từ 201-500

Trên 500

500.000đ

1.000.000đ

1.500.000đ

 

Tuyển sinh

9x12

Dưới 200

Từ 201-500

Trên 500

500.000đ

1.000.000đ

1.500.000đ

 

Rao vặt, bán đất, lời cảm  ơn, rơi giấy tờ…

 

 

200.000đ

 

 

THÁI NGUYÊN CHỦ NHẬT: 4 MÀU: KHỔ 26.5 x 37 cm.

Diện tích

Loại

Trang ruột

B́a 2, 3

B́a 4

Cả trang

4 màu

10.000.000đ

12.000.000đ

15.000.000đ

1/2 trang

4 màu

5.000.000đ

7.000.000đ

8.000.000đ

Cả trang

2 màu

6.000.000đ

7.000.000đ

8.000.000đ

1/2 trang

2 màu

3.000.000đ

4.000.000đ

5.000.000đ

 

BÁO THÁI NGUYÊN ĐIỆN TỬ: HTTP://WWW.BAOTHAINGUYEN.ORG.VN 

Nội dung

Thời gian

Đơn giá (đồng)

Ghi chú

Mời thầu

 

3.000.000

 

Đấu giá tài sản, thanh lư  tài sản…

 

3.000.000

 

Tuyển lao động, tuyển sinh, đấu giá, thành lập DN, giải thể DN…

 

500.000

 

Giới thiệu h́nh ảnh, lôgô đơn vị…

5.000.000

 

Rao vặt, bán đất, lời cảm  ơn, rơi giấy tờ…

 

Liên hệ trực tiếp để được miễn phí

 

 

BÁO THÁI NGUYÊN HẰNG THÁNG

Diện tích

Loại

Trang ruột

B́a 2, 3

B́a 4

Cả trang

4 màu

5.000.000đ

8.000.000đ

10.000.000đ

1/2 trang

4 màu

3.000.000đ

4.000.000đ

5.000.000đ

 

ĐT/Fax Pḥng Quảng cáo: 0280 3652 259

 

Email: toasoan@baothainguyen.vn - phongcdqcph@baothainguyen.vn - phongdientu@baothainguyen.vn