Mối nguy hại từ việc xem nhẹ một căn bệnh nặng

Chủ nhật 05/06/2022 - 08:49
Chủ nghĩa cá nhân (CNCN) là căn bệnh đặc biệt nguy hại, thế nhưng hiện nay, không ít cán bộ, đảng viên vẫn còn biểu hiện xem nhẹ, thiếu ý thức trách nhiệm trong phòng vệ, đấu tranh. Thậm chí, nhiều nơi vẫn còn biểu hiện xô lệch và sai lệch trong nhận thức, tổ chức thực thi nhiệm vụ “đánh...
Xem chi tiết

Lực lượng tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ bẩy 28/05/2022 - 09:08
Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, tích cực tham gia đấu tranh, tuyên truyền, phản bác các quan điểm sai trái, những thông tin xấu độc của các thế lực thù địch trên mạng xã hội. Qua đó, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng thông tin...
Xem chi tiết

Lan tỏa thông tin tích cực đến đông đảo nhân dân

Thứ năm 19/05/2022 - 10:13
Những năm qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được huyện Võ Nhai quan tâm chỉ đạo sát sao; góp phần định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.
Xem chi tiết

Đấu tranh, đẩy lùi lối sống thực dụng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên

Thứ bẩy 23/04/2022 - 09:35
Ở nước ta hiện nay, bên cạnh lối sống vì con người, vì cộng đồng xã hội được ví như những đóa hoa tỏa ngát hương thơm làm đẹp cho đời thì vẫn còn một bộ phận người có lối sống tiêu cực, gây hại cho cách mạng và xã hội, đó là lối sống thực dụng.
Xem chi tiết

Tăng cường đấu tranh với thông tin xấu, độc trên không gian mạng

Thứ năm 07/04/2022 - 16:51
Chiều 7-4, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (Ban Chỉ đạo 35) , chủ trì Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ...
Xem chi tiết

Phòng chống sự chia rẽ, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình hiện nay

Thứ bẩy 02/04/2022 - 16:15
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam”.
Xem chi tiết
Tìm kiếm: