Trị “bệnh” hô khẩu hiệu

Thứ hai 29/08/2022 - 11:58
Ở nhiều nơi, nhiều thời điểm luôn có một số cán bộ “giỏi” hô khẩu hiệu. Họ nói hay, đúng chủ trương, nghị quyết của Đảng nhưng nhiều việc làm lại đi ngược với lời nói, thậm chí còn gây hậu quả xấu. Đây cũng là một trong những biểu hiện mang mầm mống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cần phải...
Xem chi tiết

Những luận điệu xuyên tạc kệch cỡm

Thứ năm 25/08/2022 - 17:15
Để đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC), Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo PCTN, TC tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (viết tắt là Ban chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN, TC).
Xem chi tiết

Phòng, chống sự phai nhạt lý tưởng cách mạng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên

Thứ bẩy 20/08/2022 - 08:07
Một cách chung nhất, có thể nói, lý tưởng là mục đích cao nhất, tốt đẹp nhất mà con người muốn hướng đến, muốn vươn tới và do vậy mà con người sẽ ra sức phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thậm chí hy sinh quên mình để quyết tâm đạt cho bằng được. Là cán bộ, đảng viên thì không thể không có lý...
Xem chi tiết

Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ bẩy 13/08/2022 - 10:06
Bảo vệ chính trị nội bộ là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; có ý nghĩa sống còn đối với sinh mệnh của Đảng, sự sống còn của chế độ và lợi ích quốc gia - dân tộc.
Xem chi tiết

Nhận diện thủ đoạn xuyên tạc về chính sách thương binh - liệt sĩ

Thứ bẩy 06/08/2022 - 12:38
Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn quan tâm, dành những tình cảm, trách nhiệm sâu sắc để chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng thông qua những chính sách cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng giai đoạn lịch sử. Thế nhưng, những năm gần đây, đâu đó...
Xem chi tiết

Lan tỏa mạnh mẽ thông tin chính thống, tích cực

Thứ hai 01/08/2022 - 12:25
Cùng với tập trung phát triển kinh tế - xã hội, TP. Thái Nguyên luôn chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các tư tưởng sai trái, thù địch trong tình hình mới. Bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng...
Xem chi tiết
Tìm kiếm: