Hỗ trợ học phí 25.000 đô la Mỹ/người/năm đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài

Thứ năm 16/06/2022 - 08:32
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 30/2022/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030. Theo đó, hỗ trợ học phí tối đa...
Xem chi tiết

Quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin sự cố bức xạ và hạt nhân

Thứ hai 13/06/2022 - 09:32
Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 08/2022/TT-BKHCN quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về ứng phó và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân; đo liều chiếu xạ cá nhân; kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ.
Xem chi tiết

Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

Thứ sáu 10/06/2022 - 17:48
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 10/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.
Xem chi tiết

Bổ sung dịch vụ hàng không do Bộ Giao thông vận tải định khung giá

Thứ hai 06/06/2022 - 15:31
Bộ GTVT ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không.
Xem chi tiết

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2022

Thứ hai 06/06/2022 - 08:27
Quy định mới về thành lập, chuyển đổi doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; mức giảm giá cước dịch vụ bưu chính không vượt quá 50% giá cước gần nhất; từ 1/6, cấp hộ chiếu phổ thông qua Cổng dịch vụ công... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2022.
Xem chi tiết

Sửa quy định giám định tư pháp lĩnh vực văn hóa

Thứ sáu 03/06/2022 - 14:46
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 01/2022/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BVHTTDL ngày 23/7/2014 quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn...
Xem chi tiết
Tìm kiếm: