Hoàn thành sớm chỉ tiêu kết nạp đảng viên

Thứ ba 21/12/2021 - 14:19
Nhờ thực hiện tốt việc tạo nguồn, động viên, bồi dưỡng quần chúng ưu tú , Đảng bộ T.X Phổ Yên đã hoàn thành sớm chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2021. Hầu hết đảng viên được kết nạp trưởng thành từ các phong trào thi đua nên đều là những người có năng lực thực tiễn, được tín nhiệm.
Xem chi tiết

“Trái ngọt” từ sự nỗ lực

Thứ bẩy 18/12/2021 - 08:28
Sau khi được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2017, Đảng bộ xã Đắc Sơn (T.X Phổ Yên) vẫn không ngừng cố gắng, tiếp tục ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng xã NTM kiểu mẫu, nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí, đặc biệt là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần...
Xem chi tiết

Tiên Hội hoàn thành chỉ tiêu khó bằng giải pháp phù hợp

Thứ hai 13/12/2021 - 14:43
Đó là khẳng định của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Tiên Hội (Đại Từ) khi chia sẻ với chúng tôi về công tác phát triển đảng tại địa phương. Nhờ những giải pháp phù hợp, Tiên Hội đang là một trong số ít đảng bộ của Đại Từ hoàn thành tốt công tác này.
Xem chi tiết

Phú Lương: Chú trọng nâng cao chất lượng hạt nhân chính trị ở cơ sở

Thứ sáu 10/12/2021 - 15:30
Xác định mỗi chi bộ là một hạt nhân lãnh đạo chính trị quan trọng tại cơ sở, thời gian qua, Đảng bộ huyện Phú Lương đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng tại các chi bộ, nhất là chi bộ khu dân cư. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ...
Xem chi tiết

Quy định về những điều đảng viên không được làm: Trách nhiệm tự điều chỉnh hành vi

Thứ năm 09/12/2021 - 09:28
Nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, ngày 25/10/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng...
Xem chi tiết
Tìm kiếm: