“Ươm những hạt giống đỏ” từ trên ghế nhà trường

Thứ tư 01/09/2021 - 09:34
Thời gian qua, một số chi, đảng bộ trường THPT trên địa bàn tỉnh đã quan tâm đến công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên là học sinh. Điều này không chỉ tạo điều kiện cho những học sinh ưu tú sớm giác ngộ lý luận chính trị của Đảng, nâng cao ý thức học tập, rèn luyện, mà còn bổ sung lực...
Xem chi tiết

Đảng bộ T.P Thái Nguyên: Kiểm tra giám sát đồng bộ, toàn diện

Thứ ba 31/08/2021 - 12:01
Ngay sau đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp của Đảng bộ T.P Thái Nguyên đã tập trung kiểm tra, giám sát (KTGS) việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, quan tâm KTGS những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi...
Xem chi tiết

Phú Thịnh khắc phục tình trạng chung chung, hình thức trong sinh hoạt đảng

Thứ năm 26/08/2021 - 15:38
Nhằm khắc phục tình trạng chung chung, đơn điệu trong sinh hoạt đảng, những năm gần đây, Đảng bộ xã Phú Thịnh (Đại Từ) đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc không ngừng đổi mới cách thức tổ chức, nội dung sinh hoạt, bám sát vào tình hình thực tế, điều kiện ở mỗi khu dân cư, cơ quan, đơn vị để...
Xem chi tiết

Gieo “hạt giống đỏ” ở doanh nghiệp: Còn nhiều khó khăn

Thứ sáu 20/08/2021 - 11:26
Phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp (DN) là một vấn đề được tỉnh đặc biệt chú trọng. Cấp ủy các cấp trong toàn tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp, tạo điều kiện để các DN phát triển đúng hướng, bền vững. Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng nhất là các DN...
Xem chi tiết

Võ Nhai: Nhiều giải pháp phát triển đảng viên

Thứ tư 18/08/2021 - 09:03
Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Võ Nhai lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ tiêu phát triển đảng viên mới hằng năm tăng từ 2,5% trở lên so với tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện (tính đến cuối tháng 6-2021, tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện là 4.964 đồng chí). Ngay từ khi xây...
Xem chi tiết

Phú Lương: Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

Thứ ba 17/08/2021 - 14:58
Ngày 17-8, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lương đã làm việc với 2 Đảng bộ xã Động Đạt, Yên Trạch và người đứng đầu cấp ủy hai đơn vị về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi...
Xem chi tiết
Tìm kiếm: