Sự thật ở Việt Nam và sức mạnh nền tảng tư tưởng của Đảng

Cập nhật: Thứ ba 11/01/2022 - 15:03
 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. (Ảnh minh họa của Trọng Hải)
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. (Ảnh minh họa của Trọng Hải)

Do sự biến đổi nhanh chóng của tình hình thế giới, khu vực và một số nội dung thời đại nên phương thức “chống cộng” của các thế lực thù địch nhằm hạ bệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, “xóa xổ” chủ nghĩa xã hội theo “kiểu cũ” là sử dụng chiến tranh, dùng vũ khí hiện đại, bạo lực vũ trang, đổ quân xâm lược đã lỗi thời. Vì vậy, phương Tây đã chuyển sang khai thác sức mạnh của “diễn biến hòa bình” - một biện pháp “phi quân sự” để “chiến thắng chủ nghĩa xã hội mà không cần chiến tranh”, “đọ sức” với nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản.

Đây là cuộc chiến đấu trong thời bình, đánh chiếm “lòng người” với các chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”, “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”, “ngoại giao thân thiện” và “viện trợ kinh tế” để làm xói mòn nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản.

Phương Tây coi “diễn biến hòa bình” là “một phát hiện mới” của giới tinh hoa chính trị - quân sự tư sản, “một thứ vũ khí lợi hại” để xóa bỏ nền tảng tư tưởng của các đảng cộng sản. Vì vậy, “diễn biến hòa bình” được xác định là nội dung cốt lõi của chiến lược toàn cầu phản cách mạng, được đưa vào các chương trình quốc gia, trở thành điểm “then chốt” của “tầm nhìn chiến lược thời hậu “chiến tranh lạnh”, là phương thức “hữu hiệu” để áp đặt các giá trị dân chủ, nhân quyền phương Tây ở Việt Nam. Họ xác định đây là cơ hội “ngàn vàng” để vĩnh viễn xóa bỏ nền tảng tư tưởng của các đảng cộng sản là chủ nghĩa Mác - Lênin.

Phương Tây đã ngộ nhận họ là “trung tâm của vũ trụ”, có quyền “đứng trên các dân tộc khác” để sắp đặt lại trận tự thế giới; thực hiện “công việc nhân đạo” là đi “khai hóa” cho các dân tộc “chậm tiến” trên thế giới như Việt Nam... Với thái độ “trịch thượng” ấy, phương Tây tự cho mình là hình mẫu của sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ...mà các quốc gia, dân tộc khác, trong đó có Việt Nam, phải học tập, làm theo.

Họ không hề đếm xỉa đến sự khác biệt giữa các quốc gia, dân tộc, vùng miền; giữa các nước ở phương Đông và phương Tây, cũng như đặc điểm truyền thống, lịch sử, văn hóa, chính trị, kinh tế, phong tục, tập quán của mỗi quốc gia, dân tộc. Bằng sức mạnh của “đồng đô la”, họ đang thao túng, bao phủ lên toàn cầu “làn sóng văn hóa, dân chủ, nhân quyền”, buộc các nước đang phát triển phải chấp nhận hình mẫu “đạo đức”, “nhân quyền” phương Tây.

 Sự giáo đầu về lý luận ấy là khâu cần thiết để chuẩn bị tâm thế cho việc hợp lý hóa các hành vi bạo lực “đánh phủ đầu” dưới chiêu bài “phòng, chống chủ nghĩa khủng bố để bảo vệ các giá trị phương Tây” mà âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" là nội dung rất quan trọng, là phương thức “đánh bại nền tảng tư tưởng của các đảng cộng sản”.

Đối với Việt Nam, họ tìm mọi cách nhằm kích động những phần tử bất mãn, phản động, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy, họ ra sức tập hợp lực lượng, tạo dựng phe cánh, gây “điểm nóng” về xung đột sắc tộc, tôn giáo, chia rẽ các dân tộc, gây rối loạn tình hình chính trị, xã hội và khi có điều kiện thì tổ chức bạo loạn lật đổ.

 Việc can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Đảng, Nhà nước ta thể hiện ở việc, họ ngồi ở nước ngoài, cách Việt Nam hàng nghìn ki lô mét nhưng lại họp bàn, thông qua “đạo luật dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam” với các màn kịch nhiều hồi, nhiều lớp, với lý do “chăm lo cho xây dựng nền dân chủ, đem lại hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam”; chê bai chủ nghĩa Mác - Lênin đã “lỗi thời”.

Chúng ta hiểu rằng, chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”, “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”, “thay máu cho hệ tư tưởng”, v.v., chỉ là những âm mưu, thủ đoạn mà các thế lực thù địch đã và đang áp dụng nhằm thay thế chủ nghĩa Mác - Lênin bằng hệ tư tưởng tư sản. Vì thế, họ xác định vấn đề then chốt “cần áp dụng đối với Việt Nam” là làm mọi cách để xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Họ triệt để sử dụng chiêu bài  “thay máu cho hệ tư tưởng” là nhằm mục đích phá hoại sự thống nhất “ý Đảng - lòng dân”, tước bỏ sức mạnh của nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận giá trị khoa học, cách mạng của chru nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng.

Vì vậy, họ cố tình xuyên tạc, vu cáo Đảng ta "thiếu dân chủ", “vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo” do chế độ “một đảng độc quyền gây ra”, lấy nó làm cớ để bóp méo sự thật, kích động những phần tử bất mãn, phản động, chống đối Đảng, Nhà nước ta, phủ nhận mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Nhân dân Việt Nam đã trải qua hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược để bảo vệ giá trị của mình nên thấu hiểu thế nào là hòa bình, độc lập, tự do; thế nào là thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Hơn ai hết, nhân dân Việt Nam biết rõ ai là bạn, ai là thù; điều gì nên làm, điều gì cần phải tránh.

Sự thật tự bản thân nó chứa đựng chân lý, không ai có thể dùng ý muốn chủ quan để áp đặt Việt Nam phải chấp nhận “chuẩn mực này”, “giá trị khác” của phương Tây, phải “thay máu cho hệ tư tưởng”. Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo nhân dân ta hơn 35 năm qua đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Uy tín, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, đời sống của gần 100 triệu người dân Việt Nam ngày càng được cải thiện ngay cả khi đại dịch COVID-19 hoành hành. Khách quốc tế đến thăm Việt Nam đều chứng kiến sự thật: Việt Nam đâng “lột xác”, “thay da đổi thịt”, vững bước đi trên con đường chủ nhĩa xã hội; dù còn nhiều việc cần phải làm, đời sống chưa thật sự giàu, nhưng chính trị - xã hội ổn định, cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, nhân dân thực sự là chủ nhân của đất nước, có cuộc sống hòa bình, hạnh phúc. Đó là minh chứng thuyết phục về sức mạnh nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

Những điều giản dị, mắt thấy tai nghe ở Việt Nam là chăm lo cho "nước ta được độc lập, đồng bào ta được tự do, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành" như điều mong muốn của Bác Hồ đã và đang được khẳng định trên thực tế. Đó là đạo lý, là lẽ sống giản dị, chân tình của người dân Việt Nam. Hỡi ai tự thừa nhận là có lương tâm, danh dự, biết sống vì con người thì hãy dừng lại việc làm xấu, đừng làm những điều sai trái, xuyên tạc sự thật, hại nước, hại dân; phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, bởi các người không thể “che lấp mặt trời chân lý”, cản trở con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nếu ai đó vẫn “ngựa quen đường cũ”, cao giọng lên lớp về “dân chủ”, “nhân quyền”…, xin hãy nghiên cứu kỹ hơn lịch sử hằng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Hãy đến thăm và tận mắt chứng kiến sự thật trên đất nước Việt Nam đang từng ngày đổi thay, phát triển, nhân dân yêu chuộng hòa bình, thân thiện, xã hội Việt Nam an toàn, được bạn bè quốc tế... đến Việt Nam đều ghi nhận, khâm phục, đánh giá cao.

Thành tựu ấy, chân lý ấy sao có thể nói “lộng ngôn” nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là lạc hậu, lỗi thời./.

Thiếu tướng, PGS, TS, NGND. Nguyễn Bá Dương
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: