Chuyện chuẩn hóa cán bộ ở TP. Thái Nguyên

Cập nhật: Thứ sáu 12/08/2022 - 09:31
 Cán bộ, công chức Bộ phận một cửa của TP. Thái Nguyên tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân.
Cán bộ, công chức Bộ phận một cửa của TP. Thái Nguyên tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân.

Xác định rõ tầm quan trọng của hệ thống chính trị ở cơ sở, những năm qua, TP. Thái Nguyên luôn chú trọng và thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ.

Với lợi thế là trung tâm của tỉnh nên TP. Thái Nguyên có đội ngũ CBCC có trình độ cao cả về chuyên môn và lý luận chính trị. Đặc biệt, trong những năm gần đây, đội ngũ CBCC có trình độ cao, đạt chuẩn đã được sàng lọc ngay từ khi tuyển dụng.

Theo thông tin từ Phòng Nội vụ TP. Thái Nguyên, ở cấp xã, hiện toàn thành phố có tổng số 636 CBCC đang làm việc tại 32 xã, phường. Trong đó có 356 cán bộ, 280 công chức; 284 CBCC là nữ và 565 CBCC là đảng viên (chiếm 88,8%).

Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có 81 thạc sĩ, 456 người có trình độ đại học (CBCC có trình độ đại học trở lên chiếm trên 84,4%), 14 cao đẳng, 54 người có trình độ trung cấp...

Về lý luận chính trị, 22 người có trình độ cao cấp và cử nhân, 466 người có trình độ trung cấp... 100% CBCC được bố trí làm việc phù hợp trình độ chuyên môn.

Nhìn chung, đội ngũ CBCC cấp xã ở TP. Thái Nguyên đã có những bước phát triển về chất, đáp ứng được nhiệm vụ công tác. Đa số công chức cấp xã ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa hiện đại cấp xã, có kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ.

Không dừng lại ở “nền tảng” đang có, hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương, TP. Thái Nguyên tiếp tục chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCC cấp xã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.

Chẳng hạn như ngay từ đầu năm 2022, UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch của năm để triển khai thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; kế hoạch thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 15/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Thái Nguyên về “Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyên, bố trí sử dụng cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, giai đoạn 2021-2025”.

Riêng về đào tạo, bồi dưỡng, CBCC, viên chức nói chung của năm nay, UBND thành phố cũng đã ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 16/3/2022 về nội dung này. Kế hoạch nhằm tiếp tục góp phần xây dựng đội ngũ CBCC, viên chức các cấp có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị đạt chuẩn; nâng cao đạo đức nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, kỹ năng điều hành đáp ứng các yêu cầu của Luật CBCC, Luật Viên chức.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dường nghiệp vụ - tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ CBCC, viên chức của thành phố, cơ quan, đơn vị.

Thực hiện kế hoạch này, các xã, phường đã tiến hành rà soát, đăng ký cử CBCC, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng theo đúng đối tượng. Phòng Nội vụ thành phố tổng hợp danh sách đăng ký đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị để trình lãnh đạo UBND thành phố quyết định.

Có thể nói, việc chuẩn hóa, nâng cao trình độ không chỉ có trong tư duy, nhận thức của đội ngũ lãnh đạo, CBCC cấp thành phố mà đội ngũ tại các xã, phường của TP. Thái Nguyên cũng đã tự ý thức được vai trò, tầm quan trọng của việc này để phục vụ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của công việc.

Hoàng Anh
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: