Đảng bộ T.P Thái Nguyên: Lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị

Cập nhật: Thứ tư 01/12/2021 - 12:18
 Năm 2021, giá trị sản xuất trên 1ha đất trồng chè trên địa bàn T.P Thái Nguyên ước đạt 800 triệu đồng. Trong ảnh: Sản xuất và chế biến chè tại HTX chè Kim Thoa, xã Phúc Xuân.
Năm 2021, giá trị sản xuất trên 1ha đất trồng chè trên địa bàn T.P Thái Nguyên ước đạt 800 triệu đồng. Trong ảnh: Sản xuất và chế biến chè tại HTX chè Kim Thoa, xã Phúc Xuân.

Ngày 1-12, Đảng bộ T.P Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 10 để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì Hội nghị.

Trong năm, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 song Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, cụ thể: Tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất năm 2021 ước đạt trên 10% (tăng gần 5% so với mục tiêu nghị quyết); giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 11.400 tỷ đồng, bằng 104,3% so với kế hoạch (tăng 12,5% so với năm 2020); thu ngân sách Nhà nước ước đạt gần 3.130 tỷ đồng, bằng 133,6% kế hoạch tỉnh, thành phố giao; giá trị sản phẩm trên 1ha đất trồng trọt ước đạt gần 150 triệu đồng (tăng gần 2% kế hoạch). Đảng bộ thành phố cũng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đã kết nạp và hoàn thiện hồ sơ kết nạp 418 đảng viên mới (vượt gần 13% kế hoạch).

Hội nghị cũng đã bàn thảo, thông qua nhiều dự thảo báo cáo, tờ trình trên các lĩnh vực.

Nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ T.P Thái Nguyên đề ra trong năm 2022 là: Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 6 đề án về công tác xây dựng Đảng, 10 đề án về phát triển kinh tế - xã hội và các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và ngành Y tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19; tập trung tháo gỡ khó khăn, xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, tạo điều kiện hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số...

Linh Lan
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: