Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

 PGS.TS NGUYỄN THANH HẢI, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
PGS.TS NGUYỄN THANH HẢI, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

L.T.S: Trao đổi với phóng viên Báo Thái Nguyên trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, PGS.TS Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định: Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, khai thác tốt lợi thế, tiềm năng, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Đây chính là nền tảng, động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ và những định hướng lớn đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Phóng viên: Trước tiên xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã dành thời gian trả lời phỏng vấn Báo Thái Nguyên! Thưa đồng chí, bước vào mỗi nhiệm kỳ, chúng ta đều nhìn lại những thành tựu đã đạt được để từ đó có động lực, niềm tin và khí thế cho cả một giai đoạn phát triển mới. Trước thềm Đại hội, bạn đọc Báo Thái Nguyên mong muốn được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông tin một số kết quả tiêu biểu nhất trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhiệm kỳ qua?

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải: Trong những năm qua, mặc dù tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, thiên tai, dịch bệnh tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu, song dưới sự chỉ đạo đồng bộ, nhất quán và toàn diện của Đảng, sự điều hành linh hoạt, quyết liệt của các cấp chính quyền, 5 năm qua, tình hình kinh tế - xã hội trong nước tiếp tục ổn định và phát triển. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao; niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước không ngừng được củng cố, tăng cường.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư trung ương về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 (ngày 17/8/2020). Ảnh: H.H

Với Thái Nguyên, trong bối cảnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương, sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, các tổ chức đoàn thể, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh luôn một lòng đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thể hiện ý chí quyết tâm cao, kế thừa thành tựu của các nhiệm kỳ trước, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đạt nhiều kết quả nổi bật. 19/19 chỉ tiêu đề ra của cả nhiệm kỳ đều đạt và vượt, trong đó có 14 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân của tỉnh đạt 11,1%/năm. Khu vực công nghiệp - xây dựng có bước tăng bứt phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa. Thái Nguyên luôn nằm trong tốp đầu các tỉnh, thành của cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài với trên 90 dự án. Khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước tiếp tục phát triển, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới bình quân mỗi năm khoảng 350 doanh nghiệp. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng bình quân 4,5%. Thu ngân sách tăng trưởng ở mức cao, đến năm 2020 gấp 2,1 lần năm 2015; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 13,1%/năm, vượt 4,1% chỉ tiêu Nghị quyết. GRDP bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng/người/năm; hàng năm tạo việc làm tăng thêm bình quân cho 21.500 lao động, đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%. Toàn tỉnh hiện có 103 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 3/9 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,1%; phong trào thi đua “Thái Nguyên chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” được các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân tích cực hưởng ứng. Chất lượng cuộc sống của đại bộ phận nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra Dự án Trung tâm Hành chính huyện Đồng Hỷ. Ảnh: T.L

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; hoạt động của chính quyền và đoàn thể các cấp có những chuyển biến tích cực. Quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị được đảm bảo; trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội.

Phóng viên: Công tác xây dựng Đảng ở mỗi đảng bộ là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, xuyên suốt. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật nào trong công tác xây dựng Đảng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh?

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải: Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ “then chốt”, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành 06 đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; 01 Chương trình thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện nghiêm các quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp. Từ đó đã tạo chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần tăng cường xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục được đổi mới, hoàn thiện. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng có nhiều chuyển biến rõ rệt; chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên. Sự điều hành của chính quyền được đổi mới theo hướng sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm; xử lý kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm; giữ nghiêm kỷ luật đảng. Công tác nội chính và phòng chống tham nhũng được tăng cường, có nhiều tiến triển. Công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền đạt nhiều kết quả...

Phóng viên: Theo đồng chí, đâu là yếu tố quan trọng có tính chất quyết định để Đảng bộ tỉnh đạt được những thành tựu toàn diện nêu trên?

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, có thể khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của cấp ủy; sự điều hành linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt của chính quyền; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia tích cực của nhân dân và các doanh nghiệp, doanh nhân là những yếu tố quan trọng hàng đầu để tỉnh ta hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra. Cùng với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cấp ủy, chính quyền các cấp còn luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.Trong tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm tạo đột phá; kịp thời phát hiện những vướng mắc, phát sinh để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, lắng nghe và giải quyết các khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, phát triển toàn diện con người. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ tăng trưởng và phát triển kinh tế. Cân bằng giữa tăng trưởng và phát triển bền vững; giữa đầu tư trong nước và nước ngoài; giữa phát triển kinh tế với xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Phóng viên: Trong thực hiện nhiệm vụ, bao giờ thành tựu và kết quả đạt được cũng là cơ bản, nhưng bên cạnh đó chắc chắn còn có một số hạn chế nhất định. Với Thái Nguyên, trong giai đoạn tới tỉnh sẽ tập trung khắc phục những hạn chế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải: Trong quá trình tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Tỉnh ủy đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại như sau: Thứ nhất, kinh tế tăng trưởng nhanh nhưng chưa thật sự bền vững. Trình độ công nghệ các doanh nghiệp trong tỉnh còn hạn chế, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể. Ngành Công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển đồng bộ với các ngành công nghiệp khác. Hiệu quả thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn còn thấp. Lĩnh vực du lịch, dịch vụ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhất là dịch vụ du lịch. Các khu đô thị chưa đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống giao thông, thoát nước... Thứ hai, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh tuy liên tục tăng, nhưng đời sống một bộ phận người dân, nhất là công nhân lao động, người dân ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn khó khăn. Thứ ba, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy và tổ chức đảng còn hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy có lúc, có việc chưa kịp thời; việc ngăn chặn, xử lý vi phạm còn có nội dung chưa triệt để, chưa đủ sức răn đe. Thứ tư, công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế; sự phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác dân vận có lúc, có nơi chưa chặt chẽ. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có mặt còn chưa đạt yêu cầu. Thứ năm, công tác tiếp công dân ở một số đơn vị, địa phương tiến hành chưa thường xuyên; giải quyết khiếu nại, tố cáo có vụ việc còn chậm...

Phóng viên: Phát huy những thành quả đạt được, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX sẽ đề ra phương hướng và những khâu đột phá gì để xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và Vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải: Để những mục tiêu đề ra trở thành hiện thực, Đảng bộ tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện 3 đột phá chiến lược đã được xác định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn với tình hình thực tiễn của địa phương. Trong đó, tập trung vào một số định hướng lớn: Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng tại khu vực phía Nam của tỉnh; ưu tiên đầu tư giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư; phát triển hạ tầng giao thông và khu công nghiệp gắn kết với sự phát triển của vùng thủ đô Hà Nội. Chú trọng phát triển khu vực kinh tế tư nhân, công nghệ cao; khuyến khích hình thành những cụm ngành, cụm sản xuất có sự tương quan trong cùng lĩnh vực làm tiền đề, cơ sở kết nối chuỗi sản xuất, chuỗi sản phẩm, chuỗi giá trị nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Sau 6 năm có mặt tại Thái Nguyên, Tập đoàn Samsung đã góp phần đưa tỉnh ta đứng top đầu trong các địa phương có xuất khẩu lớn nhất cả nước. Trong ảnh: Sản xuất điện thoại thông minh tại Công ty TNHH SamSung Electronics Thái Nguyên. Ảnh: T.L

Nâng cao năng lực, hiệu quả của bộ máy hành chính các cấp; đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; tập trung rèn luyện kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, đặc biệt là đạo đức công vụ. Quan tâm phát triển nguồn nhân lực địa phương, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; phát huy các lợi thế, thành quả, cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với tiềm năng, thế mạnh của các trường đại học, trung tâm nghiên cứu khoa học, y tế trên địa bàn tỉnh; nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đặc biệt quan tâm chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với Đề án phát triển tổng thể theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội; phát triển tiềm năng du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng dân cư trên địa bàn tỉnh.

Phóng viên: Thưa đồng chí, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, đồng thời chuyển tải kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc sống, các nhiệm vụ, giải pháp nào được Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới?

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải: Đảng bộ tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trọng tâm là đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên. Nêu cao tính tiền phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tạo môi trường để cán bộ rèn luyện, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung. Tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền. Đổi mới nội dung hoạt động của HĐND theo hướng sâu sát, thiết thực. Nâng cao chất lượng ban hành cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Lấy sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm thước đo hiệu lực quản lý Nhà nước và chất lượng cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Tập trung cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng cơ chế, chính sách bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Xây dựng quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc; quy hoạch hệ thống đô thị theo hướng phân bổ hợp lý giữa các vùng, kết nối thuận lợi với hệ thống đô thị vùng đồng bằng Bắc Bộ. Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút các nguồn lực, các nhà đầu tư đến với tỉnh. Tận dụng các lợi thế, thành quả, cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng ưu tiên các nhóm ngành, sản phẩm công nghiệp ứng dụng công nghệ cao có giá trị gia tăng lớn, công nghiệp sạch; sản xuất hàng xuất khẩu. Đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường. Phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, tổ chức sản xuất theo chuỗi. Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hoá, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Phát triển hạ tầng du lịch mà trọng tâm là hạ tầng khu du lịch Hồ Núi Cốc, phát triển du lịch phía đông Tam Đảo, kết nối với các khu, điểm du lịch và di tích lịch sử văn hoá của các tỉnh, thành trong cả nước. Đa dạng các loại thị trường, bảo đảm các nhân tố này được phân bổ hiệu quả, tạo động lực góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển năng động, bền vững. Nâng cao hiệu quả bảo vệ tài nguyên, môi trường; phòng, chống thiên tai và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu...

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng nâng cao chất lượng, hội nhập. Phát huy tiềm năng thế mạnh của Đại học Thái Nguyên trong nghiên cứu khoa học và trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đãi, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt an sinh xã hội. Đẩy mạnh xây dựng và phát triển văn hóa, con người Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, tính cộng đồng, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Củng cố quốc phòng quân sự địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai hoạt động đối ngoại một cách đồng bộ, toàn diện, hiệu quả. Đẩy mạnh hội nhập quốc tế trên tất cả các lĩnh vực, phục vụ phát triển bền vững của địa phương.

Với niềm tin tưởng sâu sắc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đưa Thái Nguyên bước vào một giai đoạn phát triển mới, ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thúy Hằng (Thực hiện)
Tin cùng sự kiện:
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
UBND thành phố Thái Nguyên Thông báo tuyển dụng viên chức làm giáo viên các trường mầm non, tiểu học, THCS, trường tiểu học và THCS công lập trực thuộc UBND thành phố Thái Nguyên năm 2020, cụ thể như sau:
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Thông tin tuyên dụng Số đặc biệt: Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 Số 109/Tháng 11 năm 2020-Báo Hằng tháng

Khởi công từ năm 2017, khách sạn 5 sao M'gallery Cát Bà sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển quần đảo Cát Bà trở thành Trung tâm Du lịch sinh thái biển đẳng cấp quốc tế. Dự án do Công ty CP Trường Bình Minh đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư của cả hai giai đoạn hơn 900 tỷ...

LIÊN KẾT WEBSITE