Đánh giá 4 chương trình đào tạo của Trường Đại học Khoa học

Cập nhật: Thứ hai 08/08/2022 - 10:26
 Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng 4 chương trình đào tạo chính quy của Trường Đại học Khoa học.
Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng 4 chương trình đào tạo chính quy của Trường Đại học Khoa học.

Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) đang phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học cho 4 ngành: Công tác xã hội, Khoa học quản lý, Luật, Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành.

Trong thời gian từ ngày 5-8 đến 9-8, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài sẽ thực hiện các hoạt động: Nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá, hồ sơ minh chứng của 4 ngành nêu trên; phỏng vấn Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo, trưởng bộ môn các ngành và cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên các ngành học. Đồng thời thực hiện khảo sát cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo bậc đại học…

Trước đó, các ngành Công tác xã hội, Khoa học quản lý, Luật, Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành của Trường Đại học Khoa học đã hoàn chỉnh báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo dựa trên các tiêu chuẩn: Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình; bản mô tả chương trình đào tạo; cấu trúc và nội dung chương trình dạy học; phương pháp tiếp cận trong dạy và học; đánh giá kết quả học tập của người học, đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên, người học và hoạt động hỗ trợ người học; cơ sở vật chất, trang thiết bị; nâng cao chất lượng; kết quả đầu ra.

Kết quả đánh giá ngoài của Đoàn chuyên gia sẽ là cơ sở để Trường Đại học Khoa học tiếp tục thực hiện kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời đây cũng là căn cứ để Đoàn đánh giá của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thẩm định, đề nghị xem xét công nhận chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đối với 4 ngành đào tạo này. 

“Đánh giá ngoài chương trình đào tạo” là quá trình khảo sát, đánh giá của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để xác định mức độ chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
Thúy Hằng
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: