Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19

Cập nhật: Thứ hai 03/10/2022 - 15:36
 Hưởng ứng phong trào học tập suốt đời, 100% các trường trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được thư viện, tủ sách dùng chung.
Hưởng ứng phong trào học tập suốt đời, 100% các trường trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được thư viện, tủ sách dùng chung.

Đó là chủ đề Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 vừa được UBND tỉnh Thái Nguyên cụ thể hóa bằng Kế hoạch chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Theo đó, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 được tổ chức từ ngày 1-10 đến ngày 7/10/2022. Mục tiêu nhằm đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời.

Thông qua hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời, các cơ quan, đơn vị, địa phương tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập, đáp ứng nhu cầu của người dân trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch COVID-19.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Hội Khuyến học và các đơn vị tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời đảm bảo phù hợp, thiết thực, hiệu quả; kịp thời tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có giải pháp, sáng kiến về chuyển đổi số góp phần phát triển sự nghiệp học tập suốt đời.

Đối với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí của tỉnh, tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò, lợi ích của chuyển đổi số trong việc xây dựng xã hội học tập; tổ chức các sân chơi, diễn đàn, cuộc thi có chủ đề về cộng đồng số, công dân số…

UBND tỉnh cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai có hiệu quả hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, các câu lạc bộ; chỉ đạo hệ thống thư viện tổ chức triển lãm sách, nói chuyện chuyên đề giới thiệu sách, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động nhằm thu hút các tầng lớp nhân dân và cộng đồng đến đọc sách, báo, truy nhập internet...

Hằng Nga
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: