Đồng Hỷ: Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng gần 13%

Cập nhật: Thứ sáu 24/06/2022 - 15:27
 6 tháng đầu năm, sản lượng chè búp tươi của huyện Đồng Hỷ đạt gần 19.000 tấn, tăng 8,25% so với cùng kỳ.
6 tháng đầu năm, sản lượng chè búp tươi của huyện Đồng Hỷ đạt gần 19.000 tấn, tăng 8,25% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng của huyện Đồng Hỷ đạt 44,7% kế hoạch năm, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm 2021.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực khác của huyện cũng đạt nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,77% so với cùng kỳ; thu ngân sách ước đạt trên 67 tỷ đồng... Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng...

Bên cạnh đó, việc thực hiện các mục tiêu của địa phương vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tiến độ lập quy hoạch, quản lý quy hoạch còn chưa đạt yêu cầu đề ra; công tác quản lý tài nguyên khoáng sản ở một số địa phương còn chưa kịp thời, chặt chẽ; tình trạng ô nhiễm môi trường do khai thác khoáng sản chưa được giải quyết dứt điểm; tai nạn giao thông tăng...

Trong 6 tháng cuối năm, huyện Đồng Hỷ tập trung thực hiện các chỉ tiêu còn đạt thấp; điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022; kế hoạch đầu tư công năm 2022 và năm 2003; kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác...

Minh Phương
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: