Phấn đấu tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 40 tỷ đồng

Cập nhật: Thứ năm 20/01/2022 - 11:28

Ngày 20-1, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân (gọi tắt là Quỹ) tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015-2020; triển khai hoạt động Quỹ giai đoạn 2021-2025.

Theo báo cáo của Ban Điều hành Quỹ, giai đoạn 2015-2020, Quỹ Hỗ trợ nông dân do Trung ương Hội ủy thác đạt gần 13,5 tỷ đồng; cấp tỉnh hơn 21,3 tỷ đồng; cấp huyện, thành phố và thị xã gần 9 tỷ đổng. Quỹ đã thực hiện hỗ trợ cho hơn 3.000 lượt hội viên vay phát triển sản xuất, với tổng lũy kế trên 70 tỷ đồng.

Hiện, nguồn Quỹ các cấp còn dư nợ cho vay tại 106 dự án, với hơn 1.000 hộ vay tổng số tiền trên 43,7 tỷ đồng. Qua kiểm tra, giám sát, 100% số hộ đều sử dụng  vốn vay đúng mục đích. Nhiều mô hình sử dụng vốn hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình hội viên nông dân.

Ban Điều hành Quỹ cấp tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2023, nguồn vốn Quỹ cấp Trung ương, cấp tỉnh đạt 500 triệu đồng trở lên/dự án. Đến hết năm 2025, Quỹ cấp tỉnh tăng trưởng đạt trên 40 tỷ đồng; Quỹ hỗ trợ kịp thời cho hội viên xây dựng thành công từ 80 mô hình kinh tế tập thể theo hướng sản xuất hàng hóa an toàn, tập trung vào các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh.

Phạm Ngọc Chuẩn
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: