TP. Thái Nguyên: Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung Luật xử lý vi phạm hành chính

Cập nhật: Thứ hai 27/06/2022 - 11:01
 Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Ngày 27-6, UBND TP. Thái Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và công tác xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 cho hơn 200 người là lãnh đạo, cán bộ, công chức các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể, xã, phường trên địa bàn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được cán bộ Sở Tư pháp truyền đạt những nội dung cơ bản trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020; Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ); trao đổi một số kỹ năng cơ bản trong việc áp dụng, thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói chung và xử phạt vi phạm hành chính nói riêng. Đồng thời, đại biểu đã tiến hành thảo luận, trao đổi cụ thể các tình huống phát sinh trong thực tiễn thi hành pháp luật tại cơ sở.

Thông qua Hội nghị nhằm giúp đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố nắm vững các kiến thức mới về xử lý vi phạm hành chính. Qua đó, góp phần tích cực vào việc giữ gìn trật tự, kỷ cương, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Đồng thời, nâng cao vai trò của pháp luật, hiệu lực quản lý Nhà nước, cũng như triển khai tổ chức thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan đạt hiệu quả cao nhất.

Kim Oanh
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: