Quân khu 1: Công bố Quyết định thanh tra tài chính

Cập nhật: Thứ tư 22/06/2022 - 18:06
 Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1 và các đại biểu tham dự Hội nghị.
Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1 và các đại biểu tham dự Hội nghị.

Ngày 22-6, Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng tiến hành công bố Quyết định thanh tra tài chính, kiểm tra thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí đối với Quân khu 1. Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1 dự Hội nghị. Cùng dự có thủ trưởng 4 cơ quan Quân khu và các thành viên Đoàn kiểm tra của Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng.

Sau khi nghe công bố Quyết định thanh tra tài chính, kiểm tra thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với Quân khu, Đoàn công tác của Cục Tài chính nghe báo cáo của Phòng Tài chính Quân khu về công tác tài chính.

Theo đó, trong những năm qua, công tác tài chính, thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong Quân khu 1 luôn được Đảng ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tốt; quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách được giao, đáp ứng kịp thời mọi nhiệm vụ.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã quán triệt và triển khai có hiệu quả Nghị quyết 513-NQ/QUTW ngày 21-9-2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác tài chính Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Các đơn vị đã chấp hành tốt hơn các quy định về đấu thầu quản lý giá trong đầu tư xây dựng, mua sắm vật tư hàng hóa, đẩy nhanh tiến độ công trình, giải ngân vốn đầu tư công theo đúng quy định. Ngành Tài chính các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho đảng ủy, chỉ huy lập phân bổ và điều hành dự toán các năm, thực hành chi tiêu tiết kiệm và đạt hiệu quả thiết thực…

Đoàn công tác của Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng sẽ tiến hành kiểm tra toàn bộ công tác tài chính trong các cơ quan Quân khu và các đơn vị trực thuộc Quân khu.

Khương Quang (Báo Quân khu 1)
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: