Đảng uỷ Cục Chính trị Quân khu 1:
Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết về công tác tài chính Quân đội

Cập nhật: Thứ năm 23/06/2022 - 16:28

Ngày 23-6, Đảng uỷ Cục Chính trị Quân khu 1 tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 513-NQ/QUTW, ngày 21/9/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về công tác tài chính Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.

Trong 10 năm qua, Thường vụ Đảng uỷ Cục Chính trị Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác tài chính theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng và các nghị quyết, quy chế của cấp trên về công tác tài chính; huy động và quản lý chặt chẽ nguồn tài chính, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả; tăng cường các biện pháp chống tham nhũng, lãng phí; phân bổ ngân sách có trọng tâm, trọng điểm, theo thứ tự ưu tiên, đáp ứng tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất.

Thời gian tới, Đảng uỷ Cục Chính trị Quân khu tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng và chỉ huy các cấp bảo đảm đúng các quy định của pháp luật, quyền hạn và trách nhiệm được giao. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm Chỉ thị của Tư lệnh Quân khu về việc phân cấp quản lý và điều hành ngân sách năm; nâng cao chất lượng việc lập và chấp hành dự toán ngân sách theo đúng quy định, đảm bảo khoa học, sát thực tiễn, tiết kiệm, hiệu quả; cân đối, phân cấp ngân sách đúng trọng tâm, trọng điểm, tích cực khai thác, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ cân đối cho các nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, Đảng uỷ Cục Chính trị Quân khu 1 đã tặng giấy khen cho 6 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nghị quyết (ảnh).

Khương Quang (Báo Quân khu 1)
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: