Nguồn gốc đất ghi trong “sổ đỏ” như thế nào?

Cập nhật: Chủ nhật 26/12/2021 - 16:21

Câu hỏi: Gia đình tôi được chính quyền địa phương cấp đất từ năm 1990. Từ lúc đó, gia đình tôi sử dụng ổn định diện tích đất này. Xin hỏi, bây giờ gia đình tôi muốn làm “sổ đỏ” với diện tích đất này thì trên “sổ đỏ” sẽ ghi nguồn gốc đất như thế nào?

Trả lời: Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành có quy định cụ thể về điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Do câu hỏi của bạn chưa cung cấp đủ thông tin nên chúng tôi chưa thể khẳng định việc gia đình bạn có đủ điều kiện được cấp sổ đỏ hay không và nguồn gốc đất ghi trên sổ đỏ là gì?

Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo quy định tại Khoản 8 Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định cách xác định nguồn gốc sử dụng đất và cách thể hiện trong sổ đỏ như sau:

Sổ đỏ ghi là “Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất” đối với các trường hợp sau: Nhà nước giao đất cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức giao đất nông nghiệp; Nhà nước giao đất cho người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa không thuộc trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng; Nhà nước giao đất cho tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp; Nhà nước giao đất cho tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo dự án của Nhà nước.

Sổ đỏ ghi là “Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất” đối với trường hợp người sử dụng đất được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng, kể cả hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất vào mục đích phi nông nghiệp thuộc chế độ giao đất có thu tiền sử dụng theo quy định pháp luật về đất đai nhưng không phải nộp tiền hoặc được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính.

Sổ đỏ ghi là “Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất” đối với trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thuộc chế độ giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Ví dụ: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trong hạn mức giao đất nông nghiệp.

Sổ đỏ ghi nguồn gốc sử dụng đất như trên giấy chứng nhận đã cấp lần đầu và được thể hiện theo quy định tại Thông tư 23/2014/TT-BTNTM đối với trường hợp chuyển quyền sử dụng đất mà phải cấp giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền thì ghi lần lượt hình thức nhận chuyển quyền (nhận chuyển đổi; nhận chuyển nhượng; được tặng cho; nhận thừa kế…); tiếp theo ghi nguồn gốc sử dụng như trên Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu và thể hiện theo quy định tại Thông tư này.

Sổ đỏ ghi là “Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất” đối với trường hợp công nhận quyền sử dụng đất đối với đất có nguồn gốc nhận chuyển quyền hợp pháp của người khác mà đất này thuộc chế độ giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định pháp luật về đất đai.

Ngoài ra, trên sổ đỏ còn ghi nhận nguồn gốc đất “Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần” và “Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm”.

TNĐT (B/S)
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: