Ban Pháp chế thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh

Cập nhật: Thứ năm 07/07/2022 - 17:50

Chiều 7-7, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan (ảnh).

Hội nghị tiến hành thẩm tra 11 nội dung, trong đó có 4 nội dung chuyên đề là các tờ trình, dự thảo về: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh quy định số lượng chức danh và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; quy định số lượng, chế độ chính sách đối với lực lượng công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh; sáp nhập thị trấn Quân Chu và xã Quân Chu để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ…

Các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết, đồng thời thảo luận một số vấn đề như: Nghiên cứu cụ thể mức chi trả đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh;  với chế độ chính sách lực lượng công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh, đề nghị nghiên cứu bổ sung văn bản của Bộ Tài Chính; với mức chi hỗ trợ đối với cán bộ làm công tác mặt trận, cần nghiên cứu phân cấp thi đua, phân loại xóm loại 1, loại 2, loại 3 để chi trả phù hợp; cần có phương án bố trí tổ chức cán bộ sau khi sáp nhập thị trấn Quân Chu với xã Quân Chu…

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành đã tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu quan tâm. Trên cơ sở các ý kiến tại Hội nghị, Ban Pháp chế sẽ hoàn chỉnh, bổ sung vào báo cáo thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh.

Ngọc Ánh
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: