Lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp giảm trên 14.000 người

Cập nhật: Thứ tư 01/12/2021 - 14:18
 Lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp Nhà nước giảm 3,18% so với cùng kỳ năm 2020. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất tại Nhà máy Z115.
Lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp Nhà nước giảm 3,18% so với cùng kỳ năm 2020. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất tại Nhà máy Z115.

Theo báo cáo của Cục Thống kê về khảo sát tình hình lao động, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm đầu tháng 11-2021 giảm 0,16% so với tháng trước, giảm 6,36% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lao động trong khu vực doanh nghiệp Nhà nước tương đương tháng trước nhưng giảm 2,46% so với cùng kỳ; lao động trong khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh bằng 99,87% so với tháng trước và tăng 2,3% so với cùng kỳ; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bằng 99,81% so với tháng trước và giảm 9,31% so với cùng kỳ.

Tính chung 11 tháng qua, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp giảm 8,63% so với cùng kỳ, tương ứng giảm khoảng gần 14.800 lao động. Trong đó, doanh nghiệp Nhà nước giảm 3,18%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước giảm 3,07%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm nhiều nhất, với 10,87%.

Hạ Liên
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: