Tập trung thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng cuối năm

Cập nhật: Thứ sáu 25/09/2020 - 14:58

Ngày 25-9, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Võ Nhai khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 2 (mở rộng) với nội dung trọng tâm là đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

9 tháng qua, Đảng bộ huyện Võ Nhai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp tích cực thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tổng giá trị sản xuất của một số ngành kinh tế đạt gần 1.800 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt 75,2% kế hoạch, tăng 7,8% so với cùng kỳ; giải quyết việc làm cho 525 lao động, kết nạp mới 58 đảng viên...

Hội nghị cũng đã chỉ ra những hạn chế, đáng chú ý là việc chỉnh lý hồ sơ hiến đất cho các hộ dân trong thục hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn một số vấn đề phức tạp; công tác phát triển đảng viên còn thấp...

3 tháng cuối năm, Đảng bộ Võ Nhai tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra năm 2020; đôn đốc việc thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm; đẩy nhanh giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp đất khu dân cư nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách...

Hội nghị cũng cho ý kiến và thông qua dự thảo Quy chế làm việc, Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa mới; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025...  

 

Minh Phương
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: