Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức

Cập nhật: Thứ tư 26/10/2022 - 08:17

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

I. SỐ LƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Số lượng người làm việc cần tuyển dụng:15 người

2. Số lượng vị trí việc làm cần tuyển: 09 vị trí

3. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

a, Điều kiện: Theo quy định tại Điều 22 Luật viên chức năm 2010.

b,Tiêu chuẩn:

* Vị trí việc làm Nghiệp vụ bảo quản di tích, bảo quản hiện vật và thông tin tuyên truyền: 02 chỉ tiêu

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Di sản văn hóa, Quản lý văn hóa, Việt Nam học, Sư phạm ngữ văn.

* Vị trí việc làm Y tế: 01 chỉ tiêu

Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp

* Vị trí việc làm Nhạc công (đàn tam thập lục): 01 chỉ tiêu

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, chuyên ngành nhạc cụ dân tộc

Vị trí việc làm Diễn viên: 02 chỉ tiêu (01 chỉ tiêu diễn viên ca, 01 chỉ tiêu diễn viên múa)

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành thanh nhạc (đối với vị trí việc làm diễn viên ca); tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành diễn viên múa (đối với vị trí việc làm diễn viên múa).

* Vị trí việc làm Văn thư: 02 chỉ tiêu

 Tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học, lưu trữ học và quản trị văn phòng. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ.

* Kỹ thuật âm thanh, ánh sáng: 01 chỉ tiêu

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật điện, điện tử; có chứng chỉ thiết kế Sân khấu âm thanh, ánh sáng.

* Vị trí việc làm Tổ chức và thi đấu thể thao: 01 chỉ tiêu

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên liên quan đến lĩnh vực thể dục thể thao; có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ Tiếng Anh theo quy định của chức danh nghề nghiệp Huấn luyện viên hạng III.

* Vị trí việc làm huấn luyện viên các môn thể thao thành tích cao: 02 chỉ tiêu (môn Jujitsu 01 chỉ tiêu và môn Muay 01 chỉ tiêu)

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thể dục, thể thao, huấn luyện thể thao. Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ Tiếng Anh theo quy định của chức danh nghề nghiệp Huấn luyện viên hạng III.

* Vị trí việc làm Giáo viên huấn luyện thể thao: 03 chỉ tiêu (Môn Bóng chuyền 01 chỉ tiêu; môn Karate 01 chỉ tiêu; môn Pencaksilat: 01 chỉ tiêu).

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học phổ thông như: thể dục thể thao, giáo dục thể chất. Đối với tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác liên quan đến lĩnh vực thể dục thể thao (không thuộc ngành giáo viên) thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho Giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

II, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 25/10/2022
đến hết ngày 25/11/2022 (trong giờ hành chính).

(Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ)

2. Địa điểm

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ số 27 đường Bến Tượng,Phường Trưng Vương, thành phố TháiNguyên, tỉnh Thái Nguyên, số điện thoại liên hệ:0208. 3858.805;

- Trung tâm phục vụ Hành chính công.

III,  HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng

Tuyển dụng viên chức theo hình thức: Xét tuyển theo quy định tại Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

* Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

* Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức thi: Phỏng vấn;

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng;

- Thang điểm: 100 điểm;

- Thời gian thi: 30 phút. (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị). Không thực hiện phúc khảo đối với hình thức thi phỏng vấn.

2. Thời gian, địa điểm xét tuyển

- Thời gian: Quý IV năm 2022

- Địa điểm xét tuyển: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 27 đường Bến Tượng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

TNĐT
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: