Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Thông báo Tuyển dụng công chức UBND T.P Thái Nguyên năm 2020
Cập nhật ngày: 01/12/2020 14:39 (GMT +7)

UBND T.P Thái Nguyên thông báo Tuyển dụng công chức UBND T.P Thái Nguyên năm 2020, cụ thể như sau:

I. HÌNH THỨC, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu (Có biểu chi tiết kèm theo)

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

- Đủ 18 tuổi (tính đến thời điểm nhận hồ sơ) trở lên.

- Có đơn đăng ký dự tuyển.

- Có bản sơ yếu lý lịch rõ ràng.

- Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

- Có Bản sao các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo yêu cầu của ngạch cần tuyển dụng.

2. Tiêu chuẩn về đào tạo, bồi dưỡng :

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành, chuyên ngành đào tạo theo vị trí việc làm cần tuyển.

Đối với các trường hợp sử dụng bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Cục Quản lý Chất lượng thuộc bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (hoặc tương đương) trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền Thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Đáp ứng được tiêu chuẩn theo vị trí việc làm tuyển dụng (Có biểu chi tiết kèm theo)

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức, gồm:

1.1. Phiếu đăng ký dự tuyển (Có mẫu kèm theo);

1.2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

1.3. Bản sao giấy khai sinh;

1.4. Bản sao các văn bằng, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp bằng tốt nghiệp chuyên môn, học bạ hoặc bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì  phải được công chứng, dịch thuật sang tiếng việt và được kiểm định qua Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.5. Bản sao chứng chỉ Tiếng Anh trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) trở lên theo quy định tại khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

1.6. Bản sao chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương trở lên.

1.7. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành hành chính học, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công;

1.8. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

1.9. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

1.10. Hai ảnh cỡ 4x6 cùng loại, có ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh phía sau ảnh; 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ và tên, địa chỉ người nhận.

* Lưu ý:

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên hoặc trong hồ sơ khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự thi hoặc hủy bỏ kết quả thi.

- Hồ sơ dự thi phải sạch sẽ, đầy đủ, không được tẩy xóa.

2. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức:

2.1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào tổng số điểm thi tại vòng 2.

2.2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

2.3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

IV. NỘI DUNG THI, HÌNH THỨC THI, CÁCH TÍNH ĐIỂM THI VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trắc nghiệm trên giấy.

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ tiếng Anh 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút

Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học thì người dự tuyển không phải thi tin học tại vòng 1.

b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

c) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.

d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại mục (a), nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Hình thức thi: Thi phỏng vấn.

c) Thang điểm: 100 điểm.

d) Thời gian thi: 30 phút

3. Xác định người trúng tuyển:

3.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

3.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND thành phố quyết định người trúng tuyển.

3.3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

4. Quy định khác:

4.1. Trường hợp người dự tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.

4.2. Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức không được bảo lưu kết quả tuyển dụng cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

4.3. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

4.4. Chỉ tiếp nhận hồ sơ của các thí sinh đã được cấp văn bằng tốt nghiệp. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng dự tuyển vào một chỉ tiêu chuyên môn về vị trí tuyển dụng.

5. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ:

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ thành phố (Số 10 đường Nguyễn Du, thành phố Thái Nguyên).

Lệ phí : 500.000đ/thí sinh: (áp dụng theo Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

6. Thời gian tổ chức:

Từ ngày 01/12/2020 đến hết ngày 31/12/2020: Nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc tại phòng Nội vụ thành phố.

Ngày 03/01/2021: Niêm yết danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển.

Ngày 08/01/2021: Thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển dụng vòng 1.

Ngày 23/01/2021: Thực hiện thi vòng 1.

Ngày 26/01/2021: Thông báo kết quả vòng 1.

Ngày 27/01/2021 đến hết ngày 10/02/2021: Nhận đơn phúc khảo vòng 1.

Ngày 12/02/2021: Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2.

Ngày 27/02/2021: Thực hiện thi vòng 2.

Ngày 02/3/2021: Thông báo công khai kết quả vòng 2

Từ ngày 03/3/2021 đến hết ngày 17/3/2021: Thực hiện nhận đơn kiến nghị vòng 2.

Ngày 20/3/2021: Thông báo kết quả vòng 2.

7. Địa điểm thi tuyển: Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố sẽ có thông báo cụ thể sau.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng thi tuyển công chức của thành phố (gọi chung là Hội đồng thi tuyển)

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển công chức năm 2020 của thành phố.

b) Hội đồng thi tuyển công chức thành phố có trách nhiệm giúp UBND thành phố tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng công chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị bảo đảm theo kế hoạch và đúng quy định của pháp luật; tổng hợp kết quả thi tuyển, báo cáo UBND thành phố quyết định phê duyệt.

c) Hội đồng thi tuyển công chức của thành phố thành lập các bộ phận giúp việc gồm: Ban đề thi, Ban chấm thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm phúc khảo; Ban kiểm tra sát hạch; 

2. Phòng Nội vụ thành phố:

a) Tham mưu, trình UBND thành phố quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển công chức của thành phố, Ban Giám sát kỳ thi tuyển công chức; trình Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức của thành phố quyết định thành lập các Ban giúp việc theo quy định.

b) Là cơ quan thường trực của Hội đồng thi tuyển công chức của thành phố; tham mưu cho Hội đồng thi của thành phố tổ chức thực hiện thi tuyển công chức năm 2020 theo đúng kế hoạch.

c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị cơ sở, vật chất, các điều kiện cần thiết khác để tổ chức tốt kỳ thi tuyển công chức và thực hiện các nhiệm vụ khác (nếu có).

d) Tiếp nhận hồ sơ của người dự tuyển đảm bảo đúng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển theo quy định.

đ) Tổng hợp kết quả thi tuyển để Hội đồng thi báo cáo Chủ tịch UBND thành phố công nhận kết quả kỳ thi; Thông báo kết quả tuyển dụng đối với người trúng tuyển cho các cơ quan, đơn vị sử dụng công chức sau khi có quyết định công nhận kết quả thi tuyển của UBND thành phố.

e) Giải quyết và tham mưu giải quyết các khiếu nại, tố cáo về công tác  thi tuyển theo thẩm quyền.

f) Trường hợp kinh phí không đủ chi, phòng Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp, báo cáo trình UBND thành phố cấp bổ sung kinh phí theo quy định.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố

 a) Có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với phòng Nội vụ trong việc hướng dẫn thực hiện thu - chi phí, lệ phí dự tuyển kịp thời, đúng quy định, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác tuyển dụng.

b) Trường hợp kinh phí không đủ chi, phòng Tài chính  - Kế hoạch có trách nhiệm phối hợp với phòng Nội vụ tổng hợp, báo cáo trình UBND thành phố cấp bổ sung kinh phí theo quy định.

c) Thực hiện các nội dung khác có liên quan theo sự phân công của UBND thành phố, Hội đồng thi tuyển công chức của thành phố.

4. Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố:

Có trách nhiệm phối hợp, triển khai, thực hiện Kế hoạch theo phân công.

5. Công an thành phố:

Có trách nhiệm phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự cho kỳ thi tuyển công chức diễn ra an toàn và trật tự giao thông được đảm bảo.

6. Trung tâm Y tế thành phố:

Có trách nhiệm xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác y tế phục vụ Hội đồng thi tuyển công chức của thành phố, các bộ phận phục vụ Hội đồng thi và các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức.

7. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố

Có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, công khai kế hoạch  tuyển dụng công chức thành phố Thái Nguyên năm 2020.

Trên đây là Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2020 của UBND thành phố Thái Nguyên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND thành phố (thông qua phòng Nội vụ theo số điện thoại 02083.855683) để được hướng dẫn, giải quyết.

 
 
 
CQ
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential Việt Nam) vừa chính thức giới thiệu sản phẩm bảo hiểm trực tuyến “PRU-Vui sống” với hình thức mua dễ dàng và tiện lợi trên ứng dụng Pulse by Prudential.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa chính thức ban hành Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG Hỏi đáp Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Thông tin tuyên dụng Số 114/Tháng 4 năm 2021-Báo Hằng tháng SỐ BÁO XUÂN TÂN SỬU (Tết Âm lịch 2021) Số Báo Tết Dương lịch 2021


Ảnh : Kim Ngân - Mạnh Hùng

LIÊN KẾT WEBSITE