Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Căn cứ Kế hoạch số 184/KH-VPUB ngày 22/4/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tuyển dụng viên chức năm 2020 tại Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Công văn số 816/SNV-CCVC ngày 28/4/2020 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức năm 2020 tại Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên;

Văn phòng UBND tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu (chức danh nghề nghiệp Chuyên viên, mã số ngạch: 01.003).

- 01 viên chức vào làm việc tại Trung tâm Thông tin.

- 01 viên chức vào làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

2. Vị trí việc làm: Công nghệ thông tin, Hành chính tổng hợp.

3. Điều kiện dự tuyển:

3.1. Điều kiện chung

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

- Đủ 18 tuổi trở lên.

- Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận và được Công an tỉnh Thái Nguyên xác minh, kết luận (bằng văn bản) không có vấn đề gì liên quan đến chính trị, hình sự, hành chính.

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí dự tuyển.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

3.2. Điều kiện cụ thể

- Tốt nghiệp Đại học trở lên; Chuyên ngành: Toán - Tin ứng dụng, Công nghệ thông tin, Luật kinh tế.

- Ngoại ngữ: Trình độ tương đương bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (hoặc theo Công văn số 3913/UBND-KGVX ngày 12/9/2017 của UBND tỉnh và các quy định khác về quy đổi văn bằng, chứng chỉ).

- Tin học văn phòng: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông (hoặc các quy định khác về quy đổi văn bằng, chứng chỉ).

3.3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

5. Nội dung xét tuyển: Thực hiện xét tuyển theo 2 vòng như sau:

5.1. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

5.2. Vòng 2

- Phỏng vấn kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

6. Ưu tiên trong xét tuyển viên chức:

6.1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

6.2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

6.3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

7. Xác định trúng tuyển: Người trúng tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

- Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

8. Hồ sơ dự tuyển:

8.1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ).

8.2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển và văn bản xác minh thực tế của Công an tỉnh Thái Nguyên.

8.3. Bản sao giấy khai sinh.

8.4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên; Ngoại ngữ: Trình độ tương đương bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc theo Công văn số 3913/UBND-KGVX ngày 12/9/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên; Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông); kết quả học được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp phải công chứng, dịch thuật sang tiếng việt và được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chứng nhận.

8.5. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định.

8.6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

8.7. 02 ảnh cỡ 4x6 cùng loại và 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận.

Thí sinh có hồ sơ khai không trung thực sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

9. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 04/6/2020, trong giờ hành chính.

-  Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên (Số 18, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2020.

TNĐT
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
ViettelPay là ứng dụng thanh toán di động được phát triển bởi Viettel nhằm phục vụ nhu cầu thansh toán hàng ngày của người dùng tại Việt Nam. Với ViettelPay bạn có thể dễ dàng thanh toán hoá đơn, chuyển tiền, thanh toán tín dụng, nạp thẻ cào, thanh...
Theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc thay thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới sẽ bắt đầu được thực hiện từ ngày 1/4/2021 thay thế quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 2/12/2014.
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Thông tin tuyên dụng Số Báo Tết Dương lịch 2021 Số 111/Tháng 01 năm 2021-Báo Hằng tháng

Khởi công từ năm 2017, khách sạn 5 sao M'gallery Cát Bà sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển quần đảo Cát Bà trở thành Trung tâm Du lịch sinh thái biển đẳng cấp quốc tế. Dự án do Công ty CP Trường Bình Minh đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư của cả hai giai đoạn hơn 900 tỷ...

LIÊN KẾT WEBSITE