Tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Gang thép

Cập nhật: Thứ bẩy 21/05/2022 - 20:08

Trong hai ngày (20 và 21-5), Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty CP Gang thép Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức với sự tham dự của 129 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 900 đoàn viên thanh niên Công ty.

Trong nhiệm kỳ qua, phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cùa Công ty CP Gang thép Thái Nguyên thu được nhiều kết quả. Nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, an sinh xã hội được tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên như: Vận động được hàng trăm triệu đồng ủng hộ gia đình chính sách, trẻ em nghèo tại các huyện khó khăn; hơn 1.300 đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện, thu được gần 1.000 đơn vị máu; tổ chức 300 đợt tình nguyện với sự tham gia của gần 2.000 đoàn viên, thanh niên; đảm nhận 777 công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị trên 3,5 tỷ đồng. Trong phong trào "Sáng tạo trẻ", đã có 700 sáng kiến tiết kiệm, hợp lý hoá được áp dụng vào sản xuất, với giá trị làm lợi trên 5,5 tỷ đồng. 

Nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn Thanh niên Công ty CP Gang thép Thái Nguyên đề ra các mục tiêu: Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong đoàn viên, thanh niên; đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, khơi dậy tinh thần xung kích, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên; phấn đấu mỗi năm Đoàn Thanh niên Công ty có trên 50 công trình, việc làm thanh niên và trên 50 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất; 100% đoàn viên biết ứng dụng tin học và các nền tảng số vào cuộc sống, chuyên môn...

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty CP Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Đào Quốc Hùng, Bí thư Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 được Đại hội tín nhiệm bầu tái cử chức danh Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Thu Nga
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: