Triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó

Cập nhật: Thứ hai 15/08/2022 - 09:49
 Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng Giấy khen cho đoàn viên Nguyễn Văn Sơn, Công đoàn Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo vì có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng Giấy khen cho đoàn viên Nguyễn Văn Sơn, Công đoàn Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo vì có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động đã và đang tạo ra sức lan tỏa lớn, được các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng. Với quyết tâm cao, qua 6 tháng triển khai, công đoàn các cấp trong tỉnh đã đóng góp hàng nghìn sáng kiến vào 1 triệu sáng kiến chung.

LĐLĐ tỉnh đặt mục tiêu 2 năm 2022 và 2023 sẽ đóng góp từ 12.000-15.000 sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, phát triển kinh tế - xã hội và đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn.

Trong đó, giai đoạn 1 (từ ngày 1/1 đến 31/5/2022) phấn đấu có 5.000 sáng kiến. Ông Phạm Việt Dũng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Để hoàn thành mục tiêu, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai nội dung này đến tất cả các cấp công đoàn trong tỉnh. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình và phân công cán bộ theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ các cấp công đoàn. Chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở thành lập “Tổ hỗ trợ sáng kiến” để nắm bắt, hỗ trợ cá nhân có ý tưởng, sáng kiến triển khai thực hiện và lập hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến.

Các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh cũng đã tích cực vào cuộc hưởng ứng chương trình. Chị Trần Thị Thủy, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Cải Đan (TP. Sông Công) cho biết: Ngay sau khi nhận được chỉ đạo từ công đoàn cấp trên, chúng tôi đã tổ chức họp và triển đến tất cả đoàn viên, người lao động. Vận động mỗi đoàn viên đóng góp ít nhất 1 sáng kiến liên quan đến việc dạy học, hoạt động đội, hoạt động vui chơi cho học sinh... Kết thúc giai đoạn 1, Nhà trường đã có 23 sáng kiến và được cập nhật hệ thống phần mềm trực tuyến của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Còn bà Hà Thị Thu Huyền, Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương cho biết: Công đoàn Ngành hiện có 32 công đoàn cơ sở với trên 18.000 CNVCLĐ. Đoàn viên, người lao động hoạt động trong các ngành, lĩnh vực khác nhau, nên các cấp công đoàn đã tích cực tuyên truyền tới đoàn viên, người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật trong quá trình lao động, sản xuất. Vận động người sử dụng lao động cùng tham gia Chương trình bằng nguồn lực, hỗ trợ kỹ thuật, các chế độ, chính sách động viên, khích lệ người lao động.

Công đoàn cơ sở các công ty may mặc trên địa bàn tỉnh đóng góp trên 100 sáng kiến trong tổng số 179 sáng kiến của Công đoàn ngành Công Thương.

Đặc biệt, các cấp công đoàn đã phát huy hiệu quả “Tổ hỗ trợ sáng kiến” trong hướng dẫn, giúp đỡ đoàn viên, người lao động thực hiện sáng kiến. Bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch LĐLĐ TP. Sông Công chia sẻ: Nhiều lao động do phải làm việc theo ca, kíp nên không có thời gian, nhiều người lại không thông thạo máy tính, vì thế vừa qua LĐLĐ thành phố đã tổ chức “Ngày hội sáng kiến - ý tưởng sáng tạo”. Ngày hội, ngoài việc chia sẻ những sáng kiến, ý tưởng sáng tạo có giá trị làm lợi về kinh tế, còn hỗ trợ trực tiếp người lao động lập hồ sơ và cập nhật 300 sáng kiến lên hệ thống phần mềm trực tuyến của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh, kết thúc giai đoạn 1, tỉnh Thái Nguyên có 5.585 sáng kiến, đạt 112% so với mục tiêu đề ra.

Tiêu biểu như TP. Thái Nguyên (727 sáng kiến), TP. Sông Công (360 sáng kiến); Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo (256 sáng kiến); Công đoàn Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (1.200 sáng kiến)...

Các sáng kiến đa dạng ở nhiều lĩnh vực, ngành, nghề khác nhau, với sự tham gia của nhiều lực lượng lao động, từ công nhân, lao động đến kỹ sư, công chức, viên chức.

Nhiều sáng kiến đã góp phần kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc của người lao động; được áp dụng vào sản xuất; thay đổi phương pháp tổ chức công việc...

Để tiếp tục phát huy hiệu quả Chương trình, thời gian tới, LĐLĐ tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường tuyên truyền, vận động, khuyến khích đoàn viên, người lao động tham gia đóng góp sáng kiến. Có cơ chế động viên, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có sáng kiến, sáng tạo theo định kỳ, qua đó nhằm tạo khí thế, động lực để đoàn viên phát huy trí tuệ, sức sáng tạo...

Vũ Công
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: