Xin ý kiến nhân dân về xét tặng danh hiệu “Công dân Thái Nguyên tiêu biểu”

Cập nhật: Thứ năm 22/09/2022 - 10:56
  Hình minh họa.
Hình minh họa.

Căn cứ Nghị quyết số Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 16/6/2022 của HĐND tỉnh về việc quy định nội dung, mức chi đối với danh hiệu “Công dân Thái Nguyên tiêu biểu”, Sở Nội vụ ban hành Hướng dẫn số 77/HD-SNV ngày 16/8/2022 về việc đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân Thái Nguyên tiêu biểu” năm 2022.

Tính đến ngày 20/9/2022, Sở Nội vụ đã nhận được 20 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân Thái Nguyên tiêu biểu” của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Để thực hiện đúng quy trình xét tặng danh hiệu “Công dân Thái Nguyên tiêu biểu” theo quy định và đảm bảo phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, Sở Nội vụ thông qua Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Trung tâm thông tin tỉnh, xin ý kiến nhân dân về danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân Thái Nguyên tiêu biểu” năm 2022 (đợt 1).

Thời gian đóng góp ý kiến từ ngày 21/9/2022 đến ngày 15/10/2022.

Các ý kiến đóng góp sẽ được tổng hợp gửi về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) để thực hiện quy trình xét tặng danh hiệu theo quy định.

Dưới đây là danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân Thái Nguyên tiêu biểu”:

TNĐT
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: