Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Sáng 10-1, tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua yêu nước năm 2019, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo Thái Nguyên điện tử trân trọng giới thiệu Diễn văn do đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày tại Hội nghị.

-----------------------------------------------------------

Kính thưa đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh!

Kính thưa: các đ/c lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ!

Thưa các vị đại biểu và toàn thể các đồng chí,

Hôm nay, hòa trong không khí phấn khởi chào mừng năm mới 2020 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc; cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; tổng kết phong trào thi đua yêu nước của Đảng bộ tỉnh năm 2019.

Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu, khách quý, các tập thể, cá nhân được tuyên dương khen thưởng và toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng là dịp chúng ta cùng ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng, những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng ta, chúng ta thành kính tưởng nhớ tới công lao Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao ghềnh thác tới bến bờ thắng lợi; tri ân các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối, những chiến sĩ cộng sản kiên trung, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và đồng chí, đồng bào đã hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Cuối thế kỷ thứ XIX và đầu thế kỷ thứ XX, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ. Nhân dân ta liên tiếp đứng lên chống ách áp bức, bóc lột của thực dân cướp nước và phong kiến tay sai. Các phong trào diễn ra mạnh mẽ, tràn đầy khí phách bất khuất và sáng ngời tinh thần yêu nước, nhưng tất cả đều không thành công, vì thiếu một đường lối đúng.

Trong bối cảnh ấy, đồng chí Nguyễn Ái Quốc với nhiệt tình yêu nước cháy bỏng, đã bôn ba khắp thế giới để tìm đường cứu nước, cứu dân, và Người đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lênin con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Người khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”.

Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của Người, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam khi đó là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đã họp Hội nghị hợp nhất thành một Đảng và lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã thảo luận và thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt Điều lệ vắn tắt của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, đồng thời định kế hoạch lập Ban Chấp hành Trung ương lâm thời. Các văn kiện trên đã xác định nhiệm vụ cách mạng Việt Nam là đánh đổ đế quốc và phong kiến tay sai, lập ra Chính phủ của nhân dân, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, nhân dân được sống tự do, hạnh phúc.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đướng lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng trong cả nước; sự chuẩn bị công phu về mọi mặt của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự đoàn kết nhất trí của những chiến sỹ tiên phong vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc; là thành quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam; chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng.

Trải qua chặng đường lịch sử 90 năm đấu tranh, xây dựng và trưởng thành, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động, dù con đường đi lên có lúc quanh co, phức tạp, dù Đảng ta có lúc phạm khuyết điểm, sai lầm, nhưng do có bản lĩnh vững vàng, thực sự khiêm tốn, cầu thị, Đảng ta nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, được nhân dân tin yêu, ủng hộ, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, làm nên những thành tựu vĩ đại, đó là:

Một là, thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, xóa bỏ chế độ thực dân nửa phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Hai là, thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên CNXH, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Ba là, thắng lợi của sự nghiệp đổi mới; đưa đất nước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước quá độ lên CNXH; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Để có được những thành quả vĩ đại đó, Đảng ta và nhân dân ta đã phải đổ bao xương máu, gánh chịu biết bao hy sinh. Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta trong 90 năm qua, ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh vô bờ bến cùng những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu giữ gìn những thành quả của cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào về dân tộc ta, tự hào về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

90 năm qua, Đảng ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của mình chính là nhờ bản lĩnh, nghị lực, trí tuệ, lý luận tiên phong; nhờ đường lối đúng đắn mang lại lợi ích thiết thân cho nhân dân, cho dân tộc; nhờ sự hi sinh quên mình, phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nhờ có một tổ chức đoàn kết chặt chẽ, vững chắc, liên hệ máu thịt với nhân dân, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ và bảo vệ.

Chúng ta tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh đã luôn giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, trung thành với giai cấp và dân tộc, vững vàng trước mọi thách thức, sáng suốt trong vai trò lãnh đạo của mình. Chúng ta cũng tự hào về dân tộc ta, nhân dân ta đã anh dũng, sáng tạo, một lòng đi theo cách mạng, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ khi thành lập.

Kính thưa các đồng chí!

Thái Nguyên là tỉnh sớm có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam; cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh được thành lập vào cuối năm 1936 tại xã La Bằng, huyện Đại Từ. Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã vùng lên đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ; xây dựng Căn cứ địa cách mạng và thành lập Cứu Quốc quân II - một trong những lực lượng vũ trang tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam; chuẩn bị lực lượng cách mạng, tiến lên khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn tỉnh Thái Nguyên.

Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam, Thái Nguyên là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng. Đặc biệt, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, 4 huyện: Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương và Võ Nhai nằm trong An toàn khu Việt Bắc, “Thủ đô kháng chiến” của cả nước, trong đó, ATK Định Hóa là trung tâm, nơi Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Tổng Tư lệnh đã ra nhiều quyết định quan trọng như: Phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp trong chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm 1947; Chiến dịch Biên giới năm 1950; Kế hoạch tác chiến Đông - Xuân (1953 - 1954);… đặc biệt là quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ, làm nên một thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến. Trong những năm tháng đó, Đảng bộ đã lãnh đạo quân, dân trong tỉnh trực tiếp chiến đấu bảo vệ quê hương, bảo vệ Căn cứ địa và các lãnh tụ của Đảng, Nhà nước.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã động viên 48.278 người con ưu tú của quê hương gia nhập các lực lượng vũ trang nhân dân, có mặt chiến đấu trên khắp các chiến trường ba nước Đông Dương, trong số đó, gần 8.000 người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc, quân và dân Thái Nguyên đã chiến đấu hơn 400 trận, bắn rơi 61 máy bay các loại, trong đó có chiếc máy bay Mỹ thứ 1.000 bị bắn rơi trên miền Bắc và 02 chiếc B52.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (từ sau năm 1975), nối tiếp truyền thống của cha anh, những người con ưu tú của Thái Nguyên lại tiếp tục lên đường, không quản hi sinh tính mạng, xương máu để giữ gìn nền độc lập, tự do của dân tộc.

Trong suốt chặng đường cách mạng đó, toàn tỉnh có hơn 3 nghìn gia đình có từ 2 đến 5 người tòng quân, hàng trăm gia đình có từ 2 đến 3 liệt sĩ hoặc có một người con độc nhất hi sinh; có trên 130 nghìn người có công với cách mạng (chiếm trên 10% dân số toàn tỉnh).

Ghi nhận những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý khác. Trong đó, có hàng trăm tập thể và cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động; 579 bà mẹ được tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và hàng ngàn người con trên mảnh đất “thép” đã trở thành dũng sĩ, chiến sĩ thi đua, chiến sĩ quyết thắng.

Tại buổi kỷ niệm trọng thể này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gửi lời thăm hỏi thân thiết và lòng biết ơn sâu sắc tới các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang, các gia đình có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ, anh chị em thương bệnh binh, cựu chiến binh và thanh niên xung phong, những người đã cống hiến tuổi thanh xuân cho quê hương, đất nước, làm rạng danh cho truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.

Thưa các đồng chí!

Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và giành được những thành tựu rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Từ một tỉnh với nền sản xuất tự cấp tự túc, trình độ canh tác lạc hậu, đời sống vật chất của các tầng lớp nhân dân còn hết sức khó khăn, Thái Nguyên đã vươn lên trở thành một trong những tỉnh có tốc độ phát triển nhanh của khu vực trung du miền núi phía Bắc; đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao; diện mạo của tỉnh từ nông thôn đến thành thị có nhiều thay đổi to lớn.

Kính thưa các đồng chí!

Năm 2019, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; quốc phòng, an ninh được đảm bảo; văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; các chính sách xã hội được quan tâm chỉ đạo; diện mạo của tỉnh từ thành thị đến nông thôn có nhiều khởi sắc; đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

1- Về kinh tế

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9%. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân đầu người đạt 83,5 triệu đồng, tăng gần 6 triệu đồng so với năm 2018.

- Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Năm 2019, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 58%; khu vực dịch vụ và thuế sản phẩm chiếm 31,7%; khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 10,3%.

- Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 743.800 tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm 2018.

- Giá trị xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đạt 27,63 tỷ USD, tăng 11,2% so với năm 2018.

- Thu ngân sách đạt 15.632 tỷ đồng, bằng 104% so với dự toán.

- Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 13,54 nghìn tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 463,2 nghìn tấn. Năm 2019, tỉnh có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 101 xã; toàn tỉnh hiện có 3/9 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

- Công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư tiếp tục được chỉ đạo thực hiện; tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tại các cơ quan quản lý nhà nước các cấp.

- Trong năm 2019 tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư mới cho 62 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký là 7.214 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 18 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký là 361,84 triệu USD. Cấp mới đăng ký kinh doanh cho 740 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 7.510 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 6.819 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký trên 88 nghìn tỷ đồng; 144 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký gần 8,2 tỷ USD (tương đương 188,33 nghìn tỷ đồng).

- Công tác quản lý dự án đầu tư, quản lý tài nguyên, khoáng sản và môi trường được tăng cường; Việc thực hiện các thủ tục giao đất, thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng quy trình, quy định. Việc tính tiền cấp quyền khai thác, cấp phép hoạt động khoáng sản thông qua đấu giá được thực hiện chặt chẽ góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách của tỉnh. Công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý, ngăn chặn các hoạt động khoáng sản trái phép được thực hiện thường xuyên. Công tác bảo vệ môi trường đã được các cấp, các ngành và cộng đồng quan tâm thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực.

2- Về văn hóa - xã hội

- Công tác giáo dục và đào tạo của tỉnh có nhiều tiến bộ; các chỉ tiêu giáo dục đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm học 2018-2019, toàn ngành đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc khung kế hoạch thời gian năm học; tiếp tục phát triển mạng lưới trường lớp, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục. Thực hiện Đề án xây dựng hệ thống trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2016-2020, đến nay, toàn tỉnh có 560/680 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt tỷ lệ 82,35%, vượt 2,35% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra).

- Hoạt động văn hoá, thể thao, thông tin, tuyên truyền đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, kịp thời tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong năm đã tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, giai đoạn 2019-2025”. Chỉ đạo tổ chức thành công Chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019) và tưởng niệm, tri ân 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái hy sinh đêm 24/12/1972.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa” tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển sâu rộng; công tác đào tạo, huấn luyện, tham gia thi đấu thể thao thành tích cao đạt kết quả tích cực (năm 2019, đoàn thể thao của tỉnh tham gia các giải thi đấu và đạt 350 huy chương các loại).

- Các chính sách xã hội được triển khai thực hiện có hiệu quả, nhất là chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo; tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp các ngày lễ, Tết của dân tộc.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh đã chủ động phối hợp với các thành phần kinh tế, doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân vận động ủng hộ, hỗ trợ cho gần 30.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách tại 542 xóm, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền gần 28 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2019 còn 4,38%, giảm 2,01% so với năm 2018.

- Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; công tác phòng, chống, dịch bệnh ở người, đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm được tăng cường, trên địa bàn tỉnh không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra. Đến nay, toàn tỉnh có 173/180 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

- Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã bám sát nhiệm vụ chính trị và chuyển dịch theo hướng nâng cao tính ứng dụng và hiệu quả. Chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa UBND tỉnh và Đại học Thái Nguyên được triển khai theo đúng tiến độ, kế hoạch.

3- Công tác quốc phòng, an ninh

- Thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Lực lượng quân sự địa phương phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Đề án xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2035 và Đề án xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016-2025 được thực hiện hiệu quả. Chỉ đạo thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2019 đủ chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng.

- An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết chuyên đề về thực hiện Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo triển khai Đề án đưa công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã. Lực lượng công an tăng cường công tác nắm bắt tình hình và triển khai các biện pháp để chủ động ứng phó, giải quyết kịp thời các vấn đề an ninh chính trị; đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các tà đạo, đạo lạ, các tổ chức tôn giáo tự xưng, tổ chức bất hợp pháp, không để xảy ra các tình huống phức tạp về an ninh chính trị. Chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, nhất là trong các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh.

4- Công tác xây dựng hệ thống chính trị

4.1. Về công tác xây dựng Đảng

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung làm tốt công tác lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

- Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng được đổi mới, nâng cao chất lượng. Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền bảo đảm tính toàn diện, phong phú, kịp thời, góp phần quan trọng đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Chú trọng công tác thông tin đối ngoại, công tác điều tra dư luận xã hội; chủ động nắm bắt và kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội. Triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tập trung quán triệt, triển khai và xây dựng kế hoạch, đề án, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng Kế hoạch đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX bảo đảm đúng quy trình, quy định. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU, Kế hoạch số 79-KH/TU về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tổ chức kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2019. Công tác quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng. Công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện các chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

- Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng, Chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong năm, các cấp uỷ đảng đã tiến hành kiểm tra 1.288 tổ chức đảng và 1.363 đảng viên; giám sát chuyên đề 475 tổ chức đảng và 1.770 đảng viên. Kết quả, các tổ chức đảng, đảng viên cơ bản thực hiện tốt; một số tổ chức đảng, đảng viên thực hiện chưa tốt, đã thi hành kỷ luật 08 tổ chức và 171 đảng viên.

- Hoạt động của hệ thống dân vận các cấp có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị; phong trào “Dân vận khéo” và “Năm dân vận chính quyền” 2019 được triển khai thực hiện có hiệu quả. Tăng cường tổ chức hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với người dân và doanh nghiệp, qua đó đã kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

- Cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc và đồng bộ các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình trọng tâm công tác phòng, chống, tham nhũng năm 2019 và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc xử lý các vụ án, vụ việc theo quy định. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư; kịp thời chỉ đạo giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của nhân dân.

4.2- Hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp

- Hội đồng nhân dân các cấp tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới nội dung, chương trình các kỳ họp theo hướng thiết thực, hiệu quả; tổ chức các kỳ họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Hoạt động giám sát, khảo sát, chất vấn, giải trình của Hội đồng nhân dân tỉnh có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề được cử tri và các đại biểu quan tâm, kịp thời kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước. Công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực triển khai và kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, dự án, công trình trọng điểm; các dự án đầu tư được ký kết trong và sau Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh.

4.3- Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã có nhiều nỗ lực trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tích cực vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hưởng ứng các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia và đạt được những kết quả thiết thực, góp phần vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kính thưa các đồng chí!

Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ, năm tiến hành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh cần ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, với mục tiêu tổng quát là:

“Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ. Tập trung thực hiện hiệu quả các đột phá chiến lược, nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; làm tốt công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội” với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược; tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi dần mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu. Thu hút có chọn lọc các dự án; ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao; các dự án có quy mô lớn về du lịch, sinh thái, gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Hai là, Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Nâng cao năng lực quản lý điều hành của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra, tập trung vào việc phát hiện, chấn chỉnh, kiến nghị sửa đổi bất cập trong công tác quản lý nhà nước và xử lý kịp thời các vi phạm. Làm tốt công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, liêm chính, uy tín, năng lực, tận tụy phục vụ nhân dân.

Ba là, Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện hiệu quả các chính sách xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tích cực đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Bốn là, tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Năm là, xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở; tổ chức tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Mừng Đảng 90 mùa Xuân, mừng đất nước đổi mới, thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh trân trọng gửi tới các đồng chí đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc năm mới Canh Tý 2020: An khang, Thịnh vượng và Thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Bùi Xuân Hòa
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
1. Số lượng: 1.000 tấn , trong đó: - Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Bình: 300 tấn; - Chi cục Dự trữ Nhà nước Phổ Yên: 400 tấn; - Chi cục Dự trữ Nhà nước TP Thái Nguyên: 300 tấn;
Bộ luật Lao động 2019 và Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định những trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi và hưởng nguyên lương (không bị giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi) từ ngày 01/01/2021 sau đây:
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số đặc biệt Kỷ niệm 75 năm CMT8, Quốc khánh 2-9 Số 107/Tháng 09 năm 2020-Báo Hằng tháng

Khởi công từ năm 2017, khách sạn 5 sao M'gallery Cát Bà sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển quần đảo Cát Bà trở thành Trung tâm Du lịch sinh thái biển đẳng cấp quốc tế. Dự án do Công ty CP Trường Bình Minh đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư của cả hai giai đoạn hơn 900 tỷ...

LIÊN KẾT WEBSITE