Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Không có “vùng cấm”, ngoại lệ trong kiểm tra, giám sát
Cập nhật ngày: 04/03/2021 14:24 (GMT +7)
 Đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2020.
Đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2020.

Nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và ban hành đề án nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2021-2025, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nhìn lại kết quả công tác KTGS nhiệm kỳ 2015-2020, đặc biệt năm 2020 là năm cuối cùng của nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp cho thấy UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Trong năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã KT 910 tổ chức đảng và 256 đảng viên. Về cơ bản các tổ chức đảng, đảng viên đều thực hiện tốt nội dung KT, có 30 tổ chức đảng chưa thực hiện tốt nội dung KT, 2 đảng viên vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ. UBKT các cấp đã KT khi có dấu hiệu vi phạm đối với 9 tổ chức đảng và 18 đảng viên. Về thi hành kỷ luật Đảng, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức đảng và 180 đảng viên; UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 47 đảng viên. Các vụ việc vi phạm có tới 70% số trường hợp liên quan đến quy chế làm việc (QCLV), nguyên tắc tập trung dân chủ, sinh hoạt Đảng, đã dẫn đến cấp ủy buông lỏng vai trò lãnh đạo; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu giảm sút; nhiều tổ chức đảng rơi vào dân chủ hình thức, đoàn kết xuôi chiều; người đứng đầu lạm quyền, vượt thẩm quyền, gia trưởng, chuyên quyền, độc đoán, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành, dẫn đến vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhiệm kỳ 2015-2020,UBKT các cấp đã kiểm tra 343 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó cấp uỷ viên các cấp là 155 trường hợp, chiếm 45,19% so với tổng số đảng viên được kiểm tra. Qua kiểm tra đã kết luận 243/343 đảng viên có vi phạm, chiếm 70,84% so với tổng số đảng viên được kiểm tra. Vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật là 143/243 trường hợp, chiếm 58,85% so với số đảng viên có vi phạm. Đã thi hành kỷ luật 143/143 trường hợp, đạt 100%. UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật là 291 đảng viên, trong đó cấp uỷ viên các cấp 57 trường hợp (tăng 98 trường hợp so với nhiệm kỳ 2015-2020). Các hình thức kỷ luật: Khiển trách 90; cảnh cáo 44 trường hợp; cách chức 1 trường hợp và khai trừ 76 trường hợp.

Với quyết tâm, bản lĩnh, không ngại va chạm, không có "vùng cấm", công tác KTGS thời gian qua đã góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, uốn nắn, chấn chỉnh, xử lý kỷ luật những tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, không để khuyết điểm trở thành sai phạm. Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận về công tác KTGS trong nhiệm kỳ vừa qua, tại Hội nghị tổng kết công tác KTGS thi hành kỷ luật Đảng của UBKT Tỉnh ủy tổ chức mới đây, nhiều ý kiến cho rằng một số cấp ủy cơ sở chưa thực sự quan tâm, chú trọng thực hiện nhiệm vụ KT theo Điều 30, Điều lệ Đảng; chất lượng, hiệu quả công tác KTGS trên một số lĩnh vực còn thấp; công tác KT dấu hiệu vi phạm còn hạn chế; chưa tập trung thực hiện KTGS hoặc có thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao trên một số lĩnh vực như tài chính, ngân sách, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, xây dựng cơ bản, công tác cán bộ. Việc KT tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm chưa đạt mục tiêu tăng từ 5%-10% so với nhiệm kỳ trước.

Để nâng cao hơn nữa vai trò công tác KTGS trong giai đoạn 2021-2025, phát biểu trong nhiều hội nghị về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đề nghị cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS, kỷ luật Đảng. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, ngăn chặn hành vi vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên cố tình vi phạm; kết hợp KTGS thường xuyên với kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác KTGS nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đó là: KTGS là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng. Lãnh đạo mà không KT coi như không lãnh đạo. Mọi tổ chức đảng và đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng và đều phải chịu sự KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng. Kiểm tra, giám sát là "thanh bảo kiếm để chữa lành các vết thương”.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, để nâng cao vai trò của công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng trong giai đoạn 2021-2025, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Đề án “Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025”. Mục tiêu đưa ra là trong thời gian thực hiện Đề án, cấp ủy các cấp trực tiếp KTGS và chỉ đạo các tổ chức đảng, tiến hành KT toàn diện hoặc KTGS chuyên đề đối với 100% các tổ chức đảng trực thuộc. Cụ thể: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành KTGS lần lượt đối với 16/16 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Các huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy KTGS đối với 100% các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Các đảng bộ cơ sở KTGS đối với 100% các chi bộ trực thuộc.

Để thực hiện hiệu quả công tác KTGS ngay từ năm đầu nhiệm kỳ, tại Hội nghị triển khai công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng năm 2021, đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy yêu cầu UBKT các đảng bộ tham mưu cho cấp ủy triển khai toàn diện công tác KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao; chủ động, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, nghiêm túc thực hiện KT tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời tổ chức đảng, đảng viên cố tình vi phạm làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cá nhân và tổ chức đảng. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy, UBKT các cấp tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác KTGS để tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nắm vững và tự giác chấp hành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến.

Hằng Nga
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential Việt Nam) vừa chính thức giới thiệu sản phẩm bảo hiểm trực tuyến “PRU-Vui sống” với hình thức mua dễ dàng và tiện lợi trên ứng dụng Pulse by Prudential.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa chính thức ban hành Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG Hỏi đáp Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Thông tin tuyên dụng Số 114/Tháng 4 năm 2021-Báo Hằng tháng SỐ BÁO XUÂN TÂN SỬU (Tết Âm lịch 2021) Số Báo Tết Dương lịch 2021


Ảnh : Kim Ngân - Mạnh Hùng

LIÊN KẾT WEBSITE