Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Dự Hội nghị tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên năm 2019, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có bài phát biểu bế mạc Hội nghị. Báo Thái Nguyên điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

-------------------------------------------------------

Thưa các đồng chí đại biểu Trung ương; đại biểu Quân khu 1; đại biểu tỉnh;

Thưa toàn thể các đồng chí!

Sau một buổi sáng làm việc trong không khí hồ hởi, phấn khởi và tinh thần trách nhiệm cao. Chúng ta đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); Báo cáo tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh; tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020; 7/26 ý kiến đại biểu đã đăng ký có ý kiến tham luận tại hội trường, nhìn chung các ý kiến đó đều cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo và thống nhất với những nhận xét đánh giá ưu điểm, tồn tại và nguyên nhân, trong đó có nhấn mạnh đến 12/12 chỉ tiêu chủ yếu về KT-XH, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Nhân dịp này, thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh, tôi xin tiếp thu ý kiến tham gia góp ý của các đồng chí và đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích mà các cấp uỷ đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ LLVT và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu đạt được trong năm 2019, nhất là đối với 129 tập thể, 38 cá nhân được vinh danh, trao thưởng trong ngày hôm nay.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Bên cạnh những kết quả đã đạt được như trên, Hội nghị của chúng ta cũng đã thẳng thắn nhìn nhận và đánh giá, trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nhất là những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc có yếu tố về chủ quan, cần phải sớm được khắc phục như trong các Báo cáo tổng kết và các ý kiến phát biểu của các vị đại biểu đã đề cập tới. Trong đó, tôi xin nhấn mạnh thêm, đó là:

Công tác quản lý tài nguyên đất đai, tài nguyên khoáng sản, xây dựng cơ bản, tài chính thu chi tại một số địa phương còn bất cập; vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường, giao thông đô thị vẫn còn hạn chế. Một số dự án, công trình trọng điểm tiến độ triển khai còn chậm nhiều so với thời gian quy định.

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo có lúc, có nơi chưa kịp thời; một số trường hợp khiếu kiện tập trung đông người, kéo dài, vượt cấp vẫn còn diễn ra, chậm được giải quyết kịp thời. Trình độ, năng lực chuyên môn, ý thức đạo đức công vụ của một số cán bộ, công chức còn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Công tác phát triển đảng viên mới, xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn gặp nhiều khó khăn; việc phát triển Đảng viên mới ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế.

Thưa các đồng chí!

Năm 2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm cuối của nhiệm kỳ, năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, tiềm ẩn khó lường, có thể tác động trực tiếp đến trong nước và địa phương; đồng thời chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trên các mặt kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội mà thực tiễn có thể phát sinh.

Trước những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, năm quyết định đối với việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Cùng với việc thực hiện phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể đã nêu trong báo cáo tổng kết, tôi yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan tham mưu, giúp việc và các cấp ủy Đảng trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện tốt một số điểm nhấn trọng tâm sau đây:

I/ Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

(1) Tiếp tục coi trọng việc đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng một cách toàn diện mang tầm chiến lược, những không bao biện hoặc buông lỏng; lãnh đạo bằng chỉ thị, nghị quyết, kết luận; lãnh đạo nhất thiết phải đi đôi với kiểm tra đôn đốc, gắn với việc đánh giá sơ tổng kết, kịp thời điều chỉnh bổ sung khi cần thiết.

Đặc biệt coi trọng đến vai trò trách nhiệm của cấp ủy Đảng, tổ chức đảng các cấp; vai trò trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu và của Đảng viên; phát huy tác dụng thực sự của việc tự phê bình và phê bình trên tinh thần dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm và xây dựng, giúp đỡ nhau, cùng nhau tiến bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

(2) Tiếp tục và thường xuyên coi trọng công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hàng đầu, do đó vấn đề đặt ra đối với các cấp ủy, tổ chức đảng phải thống nhất cao hơn về nhận thức và nghiêm túc thực hiện các quy định, quy trình, đảm bảo chất lượng và tiến độ, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thành công Đại hội Đảng các cấp theo đúng mục đích, yêu cầu đã đề ra. Trong đó đặc biệt chú ý đến chất lượng văn kiện, nhân sự và sự an toàn, toàn diện có liên quan đến đại hội các cấp.

(3) Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các cơ quan trong hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; gắn với việc luân chuyển, điều động sắp xếp cán bộ hợp lý phục vụ nhân sự nhiệm kỳ. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

II/ Về công tác phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại

(1) Trên cơ sở kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 đã được TT-TU, BTV-TU, BCH Đảng bộ tỉnh cho chủ trương, HĐND tỉnh đã có Nghị quyết, yêu cầu các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nghiên cứu chuyên sâu, thể chế hóa bằng phương pháp, giải pháp, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thức hiện, trong đó cần chú ý đến việc khai thác và phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá cụ thể để triển khai có hiệu quả ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và 05 năm cho cả nhiệm kỳ.

(2) Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi dần mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu; triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác, trong đó xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng, tăng năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách, nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu, nợ đọng thuế; siết chặt nguyên tắc quản lý thu chi, tiết kiệm hoặc cắt giảm chi thường xuyên một cách tối đa trong điều kiện có thể; mạnh dạn và tăng cường chi cho đầu tư phát triển, nhất là những công trình trọng điểm, có quy mô, tác dụng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và các công trình có ý nghĩa thiết thực chào mừng đại hội đảng các cấp; kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, đầu tư hiệu quả thấp và nợ đọng xây dựng cơ bản.

(3) Đẩy mạnh hơn nữa đối với việc cải cách hành chính, hỗ trợ khởi nghiệp, sáng tạo gắn với việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; chủ động tiếp cận và tích cực hưởng ứng tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch hành chính

III/ Về công tác thi đua, khen thưởng               

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, bảo đảm thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức và xác định đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc và coi đây là nhiệm vụ, chức trách của tập thể, cá nhân, từ đó phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua; đồng thời lấy kết quả công tác thi đua là một trong những tiêu chí chung để đánh giá chất lượng đối với cán bộ, công chức, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ quy hoạch. Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, tăng cường tham mưu tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả; trong đó, cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền về thi đua yêu nước, để thi đua yêu nước thực sự trở thành hành động tự giác trọng tâm, xuyên suốt.

IV/ Một số công tác trọng tâm trước mắt trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý sắp tới

Một là, Tết Nguyên đán đã đến rất gần (còn không đầy 02 tuần lễ nữa), mọi hoạt động diễn ra trong dịp trước, trong và sau Tết thường rất nhiều, thậm chí còn trùng chéo và đan xen. Cũng trong thời gian này, sẽ có các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sơ tổng kết cuối năm và kiểm điểm cấp ủy định kỳ, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội trong phạm vi toàn tỉnh tiến hành rà soát và chỉ đạo lồng ghép đối với các hội nghị có trùng về thành phần và nội dung cơ bản có thể lồng ghép được, đảm bảo việc tổ chức trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, dành nhiều thời gian giúp cán bộ quản lý tăng cường đi cơ sở. Đồng thời thực hiện tốt chủ trương của Trung ương và của tỉnh về việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, trong đó chú ý việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết… Chủ động thực hiện các hoạt động về đảm bảo ANTT, ATTP, ATGT, ASXH, phòng chống cháy nổ, pháo nổ, dịch bệnh, tai tệ nạn xã hội, bình ổn thị trường, giá cả... đảm bảo mọi hoạt động được diễn ra bình thường, tạo mọi điều kiện tối đa trong phạm vi có thể, không để ai bị bỏ lại phía sau, mọi người, mọi nhà đều vui Tết, đón xuân.

Hai là, Thời gian chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ đã và đang đến gần, công tác chuẩn bị các điều kiện tiến tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ thì lại rất nhiều nội dung, yêu cầu cao, lộ trình chặt chẽ;

 Việc chuẩn bị nội dung Văn kiện và việc chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ là cực kỳ quan trọng; việc Đại hội điểm cơ sở, Đại hội cơ sở theo lịch cũng được diễn ra liền kề ngay sau dịp Tết. Chính vì vậy, vấn đề đặt ra là chúng ta cần phải chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, sao cho khoa học, đúng quy trình, quy định, chất lượng, hiệu quả, góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX theo kế hoạch.

Nhân dịp năm mới 2020 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, xuân Canh Tý. Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi xin chúc các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí về dự hội nghị sức khỏe, hạnh phúc, năm mới - thắng lợi mới.

Xin trân trọng cảm ơn!

Trần Quốc Tỏ
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là doanh nghiệp Bưu chính hàng đầu tại Việt Nam, với sứ mệnh: “Phục vụ cộng đồng và gắn kết mọi người bằng dịch vụ chất lượng, thân thiện, hiện đại”. Nhằm thực hiện chiến lược trở thành “Thương hiệu xuất sắc tại Việt...
Bộ luật Lao động 2019 và Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định những trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi và hưởng nguyên lương (không bị giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi) từ ngày 01/01/2021 sau đây:
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số đặc biệt Kỷ niệm 75 năm CMT8, Quốc khánh 2-9 Số 107/Tháng 09 năm 2020-Báo Hằng tháng

Khởi công từ năm 2017, khách sạn 5 sao M'gallery Cát Bà sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển quần đảo Cát Bà trở thành Trung tâm Du lịch sinh thái biển đẳng cấp quốc tế. Dự án do Công ty CP Trường Bình Minh đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư của cả hai giai đoạn hơn 900 tỷ...

LIÊN KẾT WEBSITE