Trên 2,3 triệu mũi tiêm COVID-19 đã được đăng ký hộ chiếu vắc-xin

Cập nhật: Thứ năm 26/05/2022 - 12:54
 Các đơn vị kiểm tra việc nhập dữ liệu trên nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư tại TP. Thái Nguyên.
Các đơn vị kiểm tra việc nhập dữ liệu trên nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư tại TP. Thái Nguyên.

Nhằm kiểm tra việc nhập dữ liệu một cách đồng bộ, xác thực thông tin người dân trên nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, kết hợp với công tác làm sạch dữ liệu tiêm chủng và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc-xin”, từ trung tuần tháng 5 đến nay, Sở Y tế đã phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra thực tế tại các địa phương.

Qua kiểm tra cho thấy, đến nay, dữ liệu tiêm chủng được cập nhật trên hệ thống tiêm chủng COVID-19 là trên 2.765.224/2.835.613 mũi tiêm thực tế, với 1.071.154 trường hợp đã tiêm, đạt hơn 97%. Theo đó, công tác xử lý phản ánh thông tin tiêm chủng đã được các cơ sở y tế thực hiện triệt để, với 2.628 phản ánh của người dân được giải quyết, đạt 100%.

Về công tác ký xác nhận “Hộ chiếu vắc-xin”, các cơ sở tiêm chủng COVID -19 đã tích cực triển khai, đã ký xác nhận “Hộ chiếu vắc-xin” cho 2.327.366 mũi tiêm đã tiêm, đạt hơn 84%. Số trường hợp được Công an xác minh là trên 171.000/186.273 thông tin đã đề nghị.

Tùng Lâm
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: