Hàng triệu hộ thoát nghèo bền vững
Cập nhật ngày: 17/10/2018 10:40

Trong gần ba năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, cả nước đã có hàng triệu hộ thoát nghèo theo hướng bền vững. Tỷ lệ hộ tái nghèo bình quân chỉ còn 5,1%/năm, giảm hơn một nửa so với gần 12% của giai đoạn trước.


Nguồn: Báo Nhân Dân điện tử