Đại diện  Ban Tổ chức Thành ủy Thái Nguyên tặng hoa đồng chí đảng viên mới Bùi Đình Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Dũng.
Đại diện Ban Tổ chức Thành ủy Thái Nguyên tặng hoa đồng chí đảng viên mới Bùi Đình Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Dũng.

Những năm qua, số lượng tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp (DN) còn thấp, chưa tương xứng với sự phát triển của các DN ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Nhằm tháo gỡ “nút thắt” này, Tỉnh ủy đã và đang triển khai nhiều biện pháp cụ thể để phát triển các tổ chức đảng trong khối DN này, đặc biệt là thực hiện chủ trương “Thí điểm kết nạp những người là chủ DN tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng”. Theo đó, 5 năm qua, toàn tỉnh đã kết nạp được 16 chủ DN vào Đảng. Đây là chủ trương mới cần tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt trong bối cảnh kinh tế tư nhân đã và đang giữ vai trò quan trọng.

Trong số 16 đảng viên được kết nạp là các chủ DN nêu trên, 1 người có trình độ chuyên môn sau đại học, 11 người có trình độ đại học. Nhiều chủ DN tư nhân sau khi trở thành đảng viên đã quan tâm tạo điều kiện cho người lao động là quần chúng ưu tú đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng để tạo nguồn phát triển đảng viên. Tiêu biểu là Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Dũng, ở tổ 23, phường Gia Sàng (T.P Thái Nguyên).

Ông Bùi Đình Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cho biết: Chi bộ Công ty được thành lập ngày 12/9/2013. Lúc mới thành lập, Chi bộ có 3 đảng viên là cán bộ, công nhân. Chúng tôi nhận thức được rằng, đối với khối DN tư nhân, việc phát triển tổ chức Đảng, công đoàn là cần thiết, bởi khi có các tổ chức này sẽ giúp lãnh đạo DN được tốt hơn. Các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với DN luôn kịp thời, chính xác. Đồng thời, có tổ chức Đảng thì công tác phê bình và tự phê bình, phát huy dân chủ trong DN sẽ tốt hơn. Còn tổ chức công đoàn giúp chủ DN gắn bó, gần gũi để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng từ phía người lao động, qua đó DN tổ chức lao động sản xuất hợp lý hơn, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động...

Được biết, từ ngày 7/5/2016, ông Bùi Đình Dũng đã được kết nạp vào Đảng. Ông chia sẻ thêm: Từ khi trở thành đảng viên, bản thân tôi nhận thấy trách nhiệm của mình khác hơn. Cũng là sản xuất kinh doanh nhưng nay mình làm với ý thức trách nhiệm lãnh đạo cao hơn với cộng đồng xã hội, với DN. Với người lao động, mình phải luôn luôn gương mẫu chấp hành mọi nghị quyết, chủ trương của Đảng và các chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm gương cho con, cháu trong gia đình và cán bộ công nhân viên, người lao động trong Công ty…

Sau 6 năm thành lập, đến nay, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Dũng đã có thêm 13 quần chúng ưu tú được bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng. Tổng số đảng viên của Chi bộ Công ty hiện nay có 16 người. Cấp ủy Công ty luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ người lao động  như luôn quan  tâm giáo dục ý thức tư tưởng chính trị, ý thức đạo đức, xây dựng nếp sống văn hóa DN. Mỗi năm, Công ty cử và tài trợ kinh phí cho hàng chục lượt người đi bồi dưỡng chính trị, học chuyên môn nghiệp vụ. Trong 3 năm gần đây, Chi bộ luôn giữ vững danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Tìm hiểu thực tế tại nhiều địa phương, chúng tôi nhận thấy các cấp ủy đảng đã tích cực vào cuộc bằng việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, đề ra chỉ tiêu, giải pháp để kết nạp các chủ DN vào Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tích Lương (T.P Thái Nguyên) cho biết: Thực hiện chủ trương “Thí điểm kết nạp những người là chủ DN tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng”, phường đã vận động thành lập được 2 chi bộ là Chi bộ Viện Y học bản địa Việt Nam và Chi bộ Công ty Taxi Mai Linh.

Trò chuyện cùng chúng tôi, ông Ngô Ngọc Luân, Bí thư Chi bộ Công ty Taxi Mai Linh cho biết: Tôi được kết nạp Đảng trong quân ngũ, được sự quan tâm, chỉ đạo, tuyên truyền của cấp ủy địa phương, Công ty đã quyết định thành lập chi bộ. Từ đây, đơn vị đã phát triển các tổ chức đoàn thể như: Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên. Phần lớn lao động tại DN có tuổi đời còn rất trẻ, độ tuổi trung bình từ 25-35. Đây là nguồn để chi bộ bồi dưỡng kết nạp Đảng. Đặc biệt cuối năm 2018, Chi bộ Công ty Taxi Mai Linh đã kết nạp đồng chí Lê Quang Lanh, Giám đốc Công ty vào Đảng. Từ khi Giám đốc trở thành đảng viên, mọi công việc đều thuận lợi hơn rất nhiều, nhất là trong việc điều hành hoạt động DN. Các nghị quyết của Chi bộ triển khai bao giờ cũng song hành với chiến lược kinh doanh, các định hướng hoạt động hằng tháng của Chi bộ cũng gắn theo chiến lược kinh doanh và trong chiến lược đó lấy nòng cốt là đảng viên gương mẫu đi đầu.

Mặc dù số lượng chủ DN tư nhân là đảng viên trên địa bàn tỉnh còn khá khiêm tốn, song thực tế đã khẳng định, sau khi được kết nạp trở thành đảng viên, các chủ DN đã quan tâm tạo điều kiện hơn cho các tổ chức đoàn thể hoạt động, vai trò của các đảng viên tham gia vào công tác quản lý, điều hành của DN được nâng lên, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của DN. Đặc biệt, chi bộ Đảng, các đoàn thể hoạt động tốt đã góp phần thúc đẩy sản xuất, tham gia giải quyết hợp lý các tranh chấp, tuyên truyền, vận động người lao động và chủ DN thực hiện tốt hơn các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động…

Thúy Hằng