Từ tháng 4-2019 đến nay, huyện Võ Nhai đã quyên góp được trên 932 triệu đồng từ 132 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang trên địa bàn ủng hộ cho chương trình xây dựng nông thôn mới.

Được biết, từ năm 2017 đến nay, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn huyện Võ Nhai đã ủng hộ trên 2,9 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, Hội Doanh nghiệp huyện đã xây dựng 2 nhà văn hóa xóm tặng người dân xóm Ngọc Mỹ (xã Liên Minh) và Đồng Tác (xã Tràng Xá).

Đức Anh