Về việc triển khai thực hiện việc giảm 3% giá bán nước sạch sinh hoạt cho các hộ khách hàng của Công ty như sau:

1. Đối tượng giảm giá: Là các hộ khách hàng sử dụng dịch vụ cấp nước đã ký Hợp đồng sử dụng nước với Công ty thuộc đối tượng, mục đích sử dụng nước sinh hoạt các hộ dân (ký hiệu: SH, SH1, SH2, SH3, SH4).

2. Hình thức giảm giá:

Giảm 3% mức giá tại Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên cụ thể:

a) Giá bán nước sạch cho khu vực T.P Thái Nguyên, T.P Sông Công, T.X Phổ Yên, huyện Phú Bình và các vùng lân cận:

 

STT

 

Đối tượng sử dụng nước sinh hoạt các hộ dân

 

Ký hiệu

Mức giá theo QĐ 383/QĐ-UBND ngày 01/02/2019

(ĐVT đồng/m3)

Mức giá được giảm 3% theo VB số 1938/UBND-KT ngày 29/5/2020

(ĐVT đồng/m3)

1.

Từ 0 đến 10m3/hộ/tháng

SH1

8.400

8.148

2.

Từ 11m3đến 20m3/hộ/tháng

SH2

10.500

10.185

3.

Từ 21m3đến 30m3/hộ/tháng

SH3

12.700

12.319

4.

Từ trên 30m3/hộ/tháng

SH4

15.700

15.229

b) Giá bán nước sạch ở khu vực thị trấn Hùng Sơn - huyện Đại Từ, thị trấn Đu (huyện Phú Lương), thị trấn Đình Cả (huyện Võ Nhai), thị trấn Trại Cau  (huyện Đồng Hỷ) và các vùng lân cận:

Đối tượng sử dụng nước

Ký hiệu

Mức giá theo QĐ 383/QĐ-UBND ngày 01/02/2019

(ĐVT đồng/m3)

Mức giá được giảm 3% theo VB số 1938/UBND-KT ngày 29/5/2020

(ĐVT đồng/m3)

Sinh hoạt các hộ dân

SH

8.300

8.051

c) Giá bán nước sạch ở khu vực xã Lâu Thượng, xã Phú Thượng (huyện Võ Nhai) và vùng lân cận:

Đối tượng sử dụng nước

Ký hiệu

Mức giá theo QĐ 383/QĐ-UBND ngày 01/02/2019

(ĐVT đồng/m3)

Mức giá được giảm 3% theo VB số 1938/UBND-KT ngày 29/5/2020

(ĐVT đồng/m3)

Sinh hoạt các hộ dân

SH

8.200

7.954

Mức giá bán trên là giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt hoặc giá dịch vụ thoát nước.

3. Thời gian thực hiện và địa chỉ liên hệ giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Thời gian áp trong tháng 6, tháng 7 năm 2020.

- Địa chỉ liên hệ: Quý khách hàng liên hệ trực tiếp với nhân viên thu ngân của Công ty hoặc liên hệ với Công ty qua số điện thoại:

+ Phòng Kinh doanh: 0208. 3859.519

+ Đường dây nóng: 0888.722.567

Trân trọng cảm ơn.

Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên