Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng không nhân dân  giai đoạn 2016-2020.
Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng không nhân dân giai đoạn 2016-2020.

Ngày 30-6, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác phòng không nhân dân (PKND) tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 9/9/2015 của Chính phủ về công tác PKND giai đoạn 2016-2020 (Nghị định số 74/2015/NĐ-CP). Đến dự có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đánh giá tại Hội nghị, triển khai thực hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-CP, tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác PKND trên địa bàn. Ban chỉ đạo công tác PKND các cấp được kiện toàn và thực hiện tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả công tác này. Trong đó, việc tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức, hành động cũng như tinh thần cảnh giác của các tầng lớp nhân dân về công tác PKND.

Bên cạnh đó, hàng chục hạng mục công trình phòng không trong khu vực được xây dựng, trong đó có nhiều công trình trọng điểm mang tính chiến lược trong khu vực phòng thủ. Tổ chức biên chế lực lượng chiến đấu phòng không luôn được cải thiện, công tác huấn luyện, trực ban, trực phòng không được duy trì có nền nếp, chất lượng, hiệu quả; khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng được nâng lên… Từ đó góp phần phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế  trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng phòng không trên địa bàn tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PKND giai đoạn 2016-2020 đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Thiều Chung
(Bộ CHQS tỉnh)