Xây dựng 5 trạm y tế xã
Cập nhật ngày: 08/07/2020 17:06

Đây là mục tiêu mà tỉnh ta đề ra từ nay đến năm 2021. Theo đó, có 5 trạm y tế của các địa phương: thị trấn Quân Chu, xã Quân Chu và Ký Phú (Đại Từ); xã Phú Đình (Định Hóa); xã Đông Cao (Phổ Yên) sẽ được đầu tư xây dựng.

Các trạm y tế này được xây dựng công trình nhà làm việc 2 tầng với tổng nguồn vốn là gần 20 tỷ đồng. Trong đó vốn tài trợ của các ngân hàng là 6 tỷ đồng, phần còn lại được trích từ ngân sách tỉnh, Sở Y tế là chủ đầu tư xây dựng.Hiện nay, các trạm y tế trên đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình, triển khai thi công… Khi hoàn thành, đưa vào sử dụng, các công trình này sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở.

Tùng Lâm