Huyện Phú Bình hiện có 1.193 người được hưởng chế độ NNCĐDC, trong đó đó có 1.233 nạn nhân trực tiếp, 160 nạn nhân gián tiếp. Những năm qua, cán bộ hội viên Hội NNCĐDC huyện luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Hàng năm có 98% hội viên đạt gương mẫu, 98% gia đình hội viên đạt văn hóa, nhiều hội viên đi đầu trong hiến đất xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế gia đình, được các cấp, ngành ghi nhận. Giai đoạn 2015-2020, các hội viên đã hiến gần 39.000m2 đất, đối ứng gần 2 tỷ đồng và gần 7.000 ngày công để làm đường bê tông nông thôn. Hội đã đứng ra làm mới 78 ngôi nhà, hỗ trợ sửa chữa 86 ngôi nhà cho hội viên với tổng kinh phí gần 4,7 tỷ đồng, tiếp nhận và trao 7.985 suất quà; phối hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí,chữa bệnh hiểm nghèo cho 5.069 lượt hội viên với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng...

Nguyễn Đào
(Phú Bình)