Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng bệnh viện ngày càng tiên tiến, hiện đại… Xứng tầm là bệnh viện trung ương tuyến cuối khu vực, đáp ứng yêu cầu công tác phòng bệnh, khám, chữa bệnh cho nhân dân...

 

Hoài Anh - Trường Sơn