Công đoàn Công ty TNHH Mani Phổ Yên tổ chức đối thoại trực tiếp với công nhân tại nơi làm việc.
Công đoàn Công ty TNHH Mani Phổ Yên tổ chức đối thoại trực tiếp với công nhân tại nơi làm việc.

T.X Phổ Yên là địa phương có nhiều công ty, nhà máy, xí nghiệp đứng chân, thu hút khoảng 90.000 lao động. Thời gian qua, các cấp công đoàn trên địa bàn Thị xã đã tăng cường tổ chức đối thoại với người lao động tại nơi làm việc nhằm tạo mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Theo ông Hoàng Anh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) T.X Phổ Yên: Xác định đối thoại với người lao động có vai trò quan trọng thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, LĐLĐ thị xã đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tăng cường tổ chức đối thoại tại cơ sở. Hằng năm, công đoàn các doanh nghiệp đã tổ chức hàng trăm cuộc đối thoại thường kỳ hoặc đột xuất với người sử dụng lao động và người lao động thông qua các hình thức: Hội nghị người lao động; người đứng đầu doanh nghiệp với công nhân tại xưởng…. để nắm bắt diễn biến tư tưởng và giải quyết kịp thời những kiến nghị liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động.

Có 44/44 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp đã thỏa thuận với người sử dụng lao động xây dựng thỏa ước lao động tập thể và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Qua đó, động viên người lao động tích cực, sáng tạo, tự giác và trách nhiệm trong công việc. Trong 5 năm qua, có khoảng 7.000 sáng kiến của người lao động đã được các doanh nghiệp áp dụng vào sản xuất, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng…

Công ty TNHH Hansol Electronics Việt Nam là một trong những doanh nghiệp làm tốt công tác đối thoại, ông Đào Sỹ Linh, Chủ tịch Công đoàn cho biết: Với khoảng 9.000 người lao động, thời gian qua, những vướng mắc của người lao động đã được đơn vị giải quyết kịp thời. Nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, Công ty cũng đã bố trí 50 hòm thư góp ý, đặt ở những nơi thuận tiện để công nhân bày tỏ quan điểm. Anh Lý Việt Hùng, công nhân làm việc tại Công ty cho biết: Hằng tuần, hòm thư góp ý được mở và lãnh đạo Công ty sẽ đối thoại trực tiếp với công nhân trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 13 giờ hằng ngày. Những ý kiến về môi trường làm việc, bữa ăn ca và các chế độ chính sách khác… đều được doanh nghiệp ghi nhận, giải quyết kịp thời. 

Với hơn 3.000 công nhân làm việc tại 2 nhà máy, hoạt động đối thoại tại cơ sở đã được 32 tổ công đoàn của Công ty TNHH Mani Phổ Yên cũng được thực hiện tốt. Theo đó, cán bộ công đoàn đã thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và tổng hợp ý kiến của người lao động. Trên cơ sở đó, phân loại, lựa chọn, ưu tiên các nội dung đối thoại và gửi tới lãnh đạo Công ty để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tham gia đối thoại. Cùng với việc tăng cường đối thoại, người lao động cũng được công khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; việc thực hiện hợp đồng lao động và các chế độ, chính sách đối với người lao động… Vì thế người lao động rất yên tâm làm việc, không có tình trạng công nhân nghỉ việc, bỏ việc giữa chừng.

Thực tế cho thấy, đối thoại tại nơi làm việc không chỉ giúp người lao động yên tâm lao động, gắn bó với doanh nghiệp mà còn góp phần tháo gỡ những xung đột trong quan hệ lao động, tránh những hậu quả về tranh chấp lao động, đình công. Thời gian tới, công đoàn các cấp trên địa bàn T.X Phổ Yên tiếp tục duy trì hoạt động đối thoại, đồng thời phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội và các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động...

Trịnh Phương