Khúc ru tình biển cả
Cập nhật ngày: 20/09/2020 09:43

Thì thầm như sóng thở
Nhớ lời ru ngọt ngào
Vượt qua ngàn bão tố
Vọng lời ru chiêm bao

Nước mắt đừng rơi nữa 
Biển đã mặn lắm rồi 
Tiếng chuông chùa phổ độ
Ấm Trưòng Sa trùng khơi 
Tình ấm nơi bão tố
An cư bao lớp người 
Đây trang thư tịch cổ 
Có Hoàng Sa, Trường Sa 
Lễ Khao lề thế lính 
Bao lớp hùng binh xưa
Biển đảo là non nước
Biển đâu không có bờ 
Khúc ru tình biển cả 
Nhớ mẹ hiền Âu Cơ
Biển đảo là non nước
Như tình ta vô bờ 
Khúc ru tình mẹ Việt 
Ơi Hoàng Sa, Trường Sa.!.

 

Hiền Mặc Chất