Người dân xã Lâu Thượng (Võ Nhai) chuyển đổi từ đất trồng lúa 1 vụ sang trồng bưởi diễn đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.
Người dân xã Lâu Thượng (Võ Nhai) chuyển đổi từ đất trồng lúa 1 vụ sang trồng bưởi diễn đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, từ năm 2015 đến nay, các huyện, thành, thị trong tỉnh đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả.

Đến nay, toàn tỉnh đã chuyển đổi được trên 6.000ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác (như rau màu, cây ăn quả) cho thu nhập cao hơn nhiều so với gieo cấy lúa. Qua quá trình chuyển đổi, trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung, như: vùng trồng nhãn ở xã Quân Chu, bưởi ở xã Tiên Hội (Đại Từ); vùng trồng na ở xã La Hiên, bưởi ở các xã Tràng Xá, Lâu Thượng (Võ Nhai), vùng trồng rau ở xã Đông Cao (T.X Phổ Yên)… Tại những vùng sản xuất tập trung, thu nhập từ các loại cây trồng đạt 200-400 triệu đồng/ha/năm.

Với việc chuyển đổi các loại cây trồng phù hợp đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho bà con nông dân, đồng thời góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng, gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững.

Khánh Thiện