Phú Lương lan tỏa phong trào Thi đua yêu nước
Cập nhật ngày: 28/09/2020 19:41

Tháng 5/1952 “Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất” được tổ chức tại xóm Khuôn Lân, xã Hợp Thành, huyện Phú Lương. Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, Những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tự hào về mảnh đất đánh dấu cái nôi ra đời phong trào thi đua yêu nước trong cả nước, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Phú Lương không ngừng đoàn kết thi đua xây dựng quê hương ngày càng phát triển...

 

Hoài Anh - Lăng Khoa