Cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật CNTT tập trung tỉnh Thái Nguyên kiểm tra các kết nối mạng đến hệ thống máy chủ. Ảnh: Thu Hương
Cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật CNTT tập trung tỉnh Thái Nguyên kiểm tra các kết nối mạng đến hệ thống máy chủ. Ảnh: Thu Hương

Sáng 24-11, Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức hội nghị trực tuyến về thành phố thông minh năm 2020. Cùng với 27 điểm cầu trong cả nước và các chuyên gia từ Malaysia, Thái Lan, điểm cầu Thái Nguyên có sự tham gia của đại diện các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn…

Hội nghị tập trung bàn luận, trao đổi về chiến lược và chính sách xây dựng đô thị thông minh; kinh nghiệm xây dựng và triển khai đô thị thông minh; hạ tầng số cho đô thị thông minh. Hiện nay, cả nước có 32 địa phương xây dựng được đề án thành phố thông minh. Các thành phố: Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Móng Cái… đã tiến hành xây dựng đô thị thông minh, phát triển kinh tế số, chính quyền số, xã hội số…
 
Tại Thái Nguyên, tỉnh ta đang tăng cường triển khai chính quyền điện tử để tiến tới các bước chuyển đổi số. Hiện tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh đạt 38%; 100% cơ quan Nhà nước trên địa bàn đã có website/portal cung cấp đầy đủ các thông tin theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ; phần mềm Quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai đến 100% cơ quan Nhà nước trong toàn tỉnh; hệ thống quản lý văn bản của tỉnh đã liên thông 4 cấp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương trong toàn quốc, liên thông với 100% cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy Thái Nguyên...
 
Trong quá trình triển khai các hệ thống thông minh trên địa bàn tỉnh cũng cho thấy một số hạn chế đó là: Hệ thống hạ tầng CNTT dùng chung của tỉnh còn yếu, chưa được đầu tư nâng cấp để đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng. Sự lồng ghép các dự án ứng dụng với chương trình dự án xây dựng của một số ngành chưa được quan tâm đúng mức, chưa huy động được nhiều nguồn lực cho công tác ứng dụng CNTT. Tình trạng Internet ở một số nơi độ ổn định chưa cao nên việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT gặp nhiều khó khăn. Chính sách khuyến khích đầu tư phát triển phần mềm, nội dung số, các dịch vụ về CNTT còn thiếu. Công tác dự báo chưa theo kịp sự phát triển, việc quản lý và cung ứng nguồn nhân lực, khả năng làm chủ công nghệ còn hạn chế...
 
Hội thảo lần này là cơ hội tốt để các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh nắm bắt thêm kiến thức, kinh nghiệm cũng như nhận rõ những thách thức khi xây dựng thành phố thông minh, từ đó có các phương án triển khai phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị của tỉnh.
Thế Hà