Ảnh tư liệu.
Ảnh tư liệu.

Ngày 2-12, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường giám sát, quản lý người nhập cảnh và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung sau: Tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch với mức độ cảnh giác cao nhất, không được chủ quan, lơ là; gắn với trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh; quản lý chặt chẽ xuất nhập cảnh, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép; giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện cách ly tại các khu vực được chỉ định làm khu cách ly và các quy định tại khu cách ly. Yêu cầu mọi người dân nghiêm túc thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng, đặc biệt là tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, quảng trường, bến tàu, bến xe, nhà ga, trên phương tiện giao thông công cộng; nhà máy, xí nghiệp... Các sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và ngành Y tế. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu, hướng dẫn, khuyến nghị của ngành Y tế...

 

TNĐT