Ngày 3-12, UBND huyện Phú Bình đã tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành của tỉnh để xin ý kiến tư vấn về các trình tự thủ tục nhằm từng bước hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận Phú Bình đạt huyện nông thôn mới vào năm 2022 và phấn đấu đến năm 2025 huyện cơ bản đạt các tiêu chí của thị xã.

Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện của huyện Phú Bình báo cáo về tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng Phú Bình là huyện nông thôn mới vào năm 2022 và thực hiện đạt cơ bản đạt các tiêu chí của thị xã đến năm 2025, đại diện các sở, ngành của tỉnh đã tư vấn, giải đáp về trình tự các thủ tục liên quan. Đồng thời đề xuất một số ý kiến: Huyện Phú Bình cần tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy hoạch vùng huyện, xác định rõ khu vực nội thị để lựa chọn thành lập phường; các xã, thị trấn trong huyện cần quy hoạch giao thông có tầm nhìn, các tuyến đường tối thiểu phải đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi; các xã cần thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, từ đó là tiền đề vững chắc để đạt các tiêu chuẩn lên thị trấn, phường…

Tiếp thu các ý kiến, lãnh đạo huyện Phú Bình chỉ đạo các phòng, ban của huyện tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tham mưu  triển khai phương án theo đúng lộ trình. Đối với thị trấn Hương Sơn, dừng ở việc phê duyệt nhiệm vụ và phê duyệt quy hoạch chung theo tiêu chuẩn đô thị loại IV, không lập đề án công nhận đạt đô thị loại IV. Xã Điềm Thụy tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thủ tục để phê duyệt xã được công nhận đô thị loại V, không lập đề án trở thành thị trấn Điềm Thụy. Đối với 10 xã trong huyện đang đăng ký xây dựng trở thành phường, thị trấn thì tiếp tục lập điều chỉnh quy hoạch chung giai đoạn 2020-2030 theo hướng tiêu chuẩn đô thị , sau đó sẽ tích hợp vào quy hoạch chung của toàn huyện.Với 8 xã còn lại thì điều chỉnh quy hoạch chung theo hướng xây dựng xã đạt xã nông thôn mới nâng cao.

Đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng giúp huyện Phú Bình kịp thời có hướng đi phù hợp trong tiến trình hoàn thành kế hoạch đạt huyện nông thôn mới vào năm 2022 và phấn đấu đến năm 2025 huyện cơ bản đạt các tiêu chí của thị xã.

Ngọc Ánh