UBND T.P Sông Công khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng Hội.
UBND T.P Sông Công khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng Hội.

Ngày 3-12, Hội Cựu chiến binh (CCB) T.P Sông Công đã tổ chức Kỷ niệm 30 năm thành lập (1990-2020); đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội CCB Việt Nam; tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng Hội.

Hội CCB T.P Sông Công được thành lập ngày 24-8-1990. Hiện nay, Hội có 4.168 hội viên, sinh hoạt tại 16 cơ sở hội. Những năm qua, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, Hội CCB thành phố đã tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, góp phần giữ vững ổn định chính trị. Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống hội viên. Hiện, Hội nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội số tiền trên 42 tỷ đồng với 850 hội viên được vay vốn phát triển kinh tế; phối hợp với các phòng, ban, đơn vị của thành phố hỗ trợ hội viên về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, con giống, nhà ở…

Năm 2020, Hội đã có trên 300 hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi cấp cơ sở; số hộ nghèo chỉ còn 12 hộ; số hộ hội viên khá, giàu chiếm 70%. Hàng năm, qua bình xét có trên 99% chi hội, cơ sở hội đạt trong sạch, vững mạnh; 95-98% hội viên gương mẫu, gia đình hội viên văn hóa…

Nhân dịp này, Hội CCB T.P Sông Công và Hội CCB phường Phố Cò đã vinh dự được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; UBND T.P Sông Công khen thưởng 34 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng Hội.

V.V