Lãnh đạo UBND huyện Đồng Hỷ khen thưởng cho 5 tập thể, 18 cá nhân có thành tích trong công tác quản lý tín dụng năm 2020.
Lãnh đạo UBND huyện Đồng Hỷ khen thưởng cho 5 tập thể, 18 cá nhân có thành tích trong công tác quản lý tín dụng năm 2020.

Ngày 16-1, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đồng Hỷ đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Theo đánh giá, năm 2020, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Đồng Hỷ đã được triển khai thực hiện bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp với sự phát triển của từng vùng và mang lại hiệu quả thiết thực. Với 15 chương trình tín dụng đã và đang thực hiện, năm 2020, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã thực hiện triển khai cho vay trên 115 tỷ đồng, với hơn 3.300 hộ được vay.

Tính đến hết ngày 31/12/2020, lũy kế dư nợ đạt trên 426 tỷ đồng, với gần 13.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang dư nợ. Trong đó, chủ yếu là vốn cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo…Từ kết quả đầu tư đó đã giúp người dân dần ổn định cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 8,54% xuống còn 5%.

Năm 2021, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đồng Hỷ đề ra nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Đạt 100% kế hoạch tăng trưởng tín dụng nguồn vốn Trung ương; 100% kế hoạch huy động vốn thị trường, nguồn kế hoạch tài chính; kế hoạch vốn ủy thác đầu tư địa phương phấn đấu đạt 1 tỷ đồng kế hoạch giao;…

Chung An