Chiều 20-1, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tiếp công dân (TCD), xử lý đơn thư năm 2020 và thống nhất nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Theo đánh giá của Ban TCD tỉnh, năm 2020 Ban và các cơ quan đã phối hợp hiệu quả trong việc TCD, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Công tác tham mưu phục vụ Bí thư Tỉnh ủy TCD theo Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Chủ tịch UBND tỉnh TCD theo Luật TCD được thực hiện nghiêm túc, chất lượng. Việc tổ chức TCD phục vụ đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX được thực hiện tốt. Nhiều vụ việc khiếu kiện phức tạp kéo dài Ban TCD tham mưu cho lãnh đạo tỉnh giải quyết dứt điểm. Tổng số lượt công dân được tiếp tại Trụ sở TCD tỉnh năm 2020 là 2.338 lượt, (tăng 10,38% so với cùng kỳ năm 2019), với 573 người/273 vụ việc, trong đó KNTC, kiến nghị, phản ánh lần đầu 171 người/86 vụ việc; tái khiếu 402 người/187 vụ việc.

Tuy nhiên, vẫn còn một số vụ việc tiến độ giải quyết chậm so với thời hạn quy định; chất lượng giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân còn hạn chế, có vụ việc chưa tạo được sự đồng thuận của người dân dẫn đến KNTC vượt cấp; một số cán bộ ở cơ sở nắm bắt chính sách pháp luật chưa kịp thời, đầy đủ nên hướng dẫn, xử lý đơn thư chậm, nhầm lẫn, vòng vo gây bức xúc trong nhân dân.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể Ban TCD tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng đồng hành với sự phát triển của tỉnh, đặc biệt là quá trình triển khai thực hiện các dự án lớn liên quan đến thu hồi đất, số đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại sẽ tăng. Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn về biên chế, cơ sở vật chất, cán bộ, công chức Ban TCD tỉnh cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả công tác TCD, xử lý đơn thư KNTC. Tăng cường giải thích, thuyết phục trong quá trình tiếp và hướng dẫn công dân; chủ động chuẩn bị phương án đối với những tình huống phức tạp. Đối với các kiến nghị, đề xuất của Ban TCD tỉnh liên quan đến bổ sung cán bộ, công chức; chế độ bồi dưỡng đặc thù; nâng cấp sửa chữa Trụ sở TCD tỉnh để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời gian tới...

Tại Hội nghị, Ban TCD tỉnh đã thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức TCD phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Linh Nga