Cập nhật: Thứ tư 08/09/2021 - 09:22

Văn Hiến - Hoàng Hưng
(Nguồn: Cục Thống kê Thái Nguyên)