Cập nhật: Thứ tư 19/01/2022 - 19:08

Chiều 19-1, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp thứ 5 của UBND tỉnh với nhiều nội dung quan trọng (ảnh). Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự Phiên họp.

Phát biểu mở đầu Phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh Phiên họp có ý nghĩa hết sức quan trọng vì bàn, triển khai các giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2022; Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022. Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, tích cực đóng góp ý kiến vào các giải pháp năm 2022.

Tại Phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01, Nghị quyết số 02 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022.

Với chủ đề “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển” theo Nghị quyết 01 của Chính phủ, UBND tỉnh đề ra 12 nhóm giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu, trong đó tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID - 19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; Xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật; Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số; Phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại…

UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo; thúc đẩy phát triển liên kết vùng, khu kinh tế và phát triển đô thị, kinh tế đô thị, sớm hoàn thành và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch tỉnh…

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với thực tiễn để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phiên họp được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại 9 huyện, thành phố, thị xã.

Đối với kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp điều hành dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2022, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu tổng thu ngân sách đạt 18.000 tỷ đồng, dự toán chi ngân sách trên 18.200 tỷ đồng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, năm 2022, Sở Tài chính cần phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách; chống thất thu, nợ đọng thuế, phấn đấu tăng thu NSNN từ 10% trở lên so với năm 2021.

Các đại biểu cơ bản đồng tình với kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán NSNN năm 2022. đồng thời đề xuất, kiến nghị thêm một số giải pháp.

Cũng tại Phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về đề án “Ngân hàng dữ liệu tên đường, tên phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”; Dự thảo Chương trình các phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh năm 2022.

Kết luận Phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, đánh giá cao ý kiến của các đại biểu và giao cơ quan tham mưu hoàn chỉnh để ban hành. Đối với nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đồng chí yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị liên quan bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào tình hình, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trên các ngành, lĩnh vực; chủ động nắm chắc tình hình, tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và duy trì động lực tăng trưởng trong dài hạn, thu hút đầu tư và khai thác các động lực tăng trưởng mới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Phiên họp.

Đồng chí đề nghị các địa phương, sở, ngành tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; không chủ quan, lơ là, tập trung, nỗ lực cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa duy trì sản xuất, kinh doanh; triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm.

Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang đến gần, đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị 02 của UBND về việc tổ chức đón Tết; triển khai tốt “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo”...

Phát biểu tại Phiên họp, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và gửi lời cảm ơn tập thể Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí mong muốn năm 2022 và những năm tiếp theo, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương tiếp tục thi đua, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Văn Hiến – Lăng Khoa