Cập nhật: Thứ tư 06/07/2022 - 16:45
Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị điều chỉnh giảm nhiều loại phí, lệ phí đường bộ, hàng hải và đường không.
Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị điều chỉnh giảm nhiều loại phí, lệ phí đường bộ, hàng hải và đường không.

Ngày 6-7, Bộ Giao thông Vận tải đã kiến nghị Bộ Tài chính giảm phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Cụ thể, trong lĩnh vực đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất giảm 30% mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách; giảm 10% mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hàng hóa. Thời gian đề nghị giảm phí đến hết năm 2022.

Trong lĩnh vực hàng hải, đề xuất giảm 20% phí trọng tải tàu, thuyền hoạt động hàng hải nội địa; giảm 20% phí bảo đảm hàng hải hoạt động nội địa; giảm 20% lệ phí vào, rời cảng biển hoạt động hàng hải nội địa. Thời gian đề nghị giảm các phí trên từ tháng 8-2022 đến hết năm 2022.

Trong lĩnh vực hàng không, đề xuất giảm 20% mức thu phí thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng; cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay; giảm 20% mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu bay. Thời gian đề nghị giảm các phí trên đến hết năm 2022.

Trong lĩnh vực đường thủy nội địa, đề xuất miễn giảm 100% lệ phí ra, vào cảng bến thủy nội địa; giảm 50% phí trình báo đường thủy nội địa. Thời gian đề nghị giảm các phí trên đến hết năm 2022.

Riêng với lĩnh vực đường sắt, nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong các lĩnh vực của ngành Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 120/2021/TT-BTC điều chỉnh giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt kể từ ngày 8/2/2021 đến hết ngày 30/6/2022. Để tiếp tục hỗ trợ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt trong giai đoạn giá nhiên liệu tăng cao, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Tài chính cho kéo dài thời hạn áp dụng Thông tư số 120/2021/TT-BTC đến hết ngày 31/12/2022.

TNĐT